Konkurrensverkets granskning av det kommunala fixarbolaget Göteborg & Co Träffpunkt fortsätter.

Hur stor del av Träffpunkts inkomster kommer från affärsverksamhet som bedrivs på den öppna marknaden?

Som Spanaren tidigare berättat har Göteborgs Stad köpt näringslivets aktier i Träffpunkt för att komma undan lagen om offentlig upphandling.  Det gjordes sedan Konkurrensverket uppmärksammat att Göteborgs Stad köper tjänster av Träffpunkt för omkring 150 miljoner om året utan att tjänsterna upphandlas i konkurrens.

Något som alltså strider mot lagen om offentlig upphandling.

Nu säger Konkurrensverket att det ”ser positivt på den förändringsprocess som Träffpunkt genomgår”. ”En avveckling av det privata ägarskapet innebär enligt Konkurrensverkets bedömning att Göteborgs Stad verkar för att agera i överensstämmelse med bestämmelsen …  vilken stadgar att offentliga kontrakt får tilldelas utan föregående annonsering till bolag som kontrolleras av en upphandlande myndighet, förutsatt att inga privata aktörer äger andelar i bolaget”.

Samtidigt uppmärksammar Konkurrensverket att Träffpunkt har stora inkomster från annat än den uppdragsersättning som Göteborgs  Stad betalar.

År 2014 fick Träffpunkts intäkter på 199,9 miljoner kronor. Av dem kom 34 miljoner från tjänsteförsäljning och 48,5 miljoner från ”övriga ägare och intressenter”.

”För att ett kommunalt bolag ska undantas från annonseringsbestämmelserna i LOU (lagen om offentlig upphandling) krävs, förutom att den upphandlande myndigheten utövar kontroll över det, att det bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som kontrollerar det. Bolaget får alltså inte vara för aktivt på den öppna marknaden, utan måste huvudsakligen utföra tjänster åt ägarna”, framhåller Konkurrensverket.

I svar till Konkurrensverket redogör Göteborgs Stad för bolagets intäkter de två senaste åren.

2014:

Intäkter från Göteborgs Stad: 134 miljoner, övriga: 65 miljoner. Andelen ”extern tjänsteförsäljning” av de totala intäkterna uppgick till 16,0 procent.

2015:

Intäkter från Göteborgs Stad 159 miljoner, övriga 90 miljoner. Andelen ”extern tjänsteförsäljning” av de totala intäkterna uppgick till 23,2 procent.

Läs Spanarens tidigare artiklar:

Kommunen anklagas för fiffel med Göteborg & Co

Göteborg betalar miljon för att slippa anklagelser om fiffel

Mysteriet med myglet kring Göteborg & Co tätnar

Göteborg & Co betalar journalister för att bevaka Way out West

 

 

Föregående

Obegripligt krångligt och orättvist att resa med Västtrafik

Nästa

Jäv gör beslutet att sälja bussbolaget ogiltigt?