Under året har sju tips kommit in till Göteborgs stads whistleblowerfunktion fram till sista augusti.

I intet fall har tipsen lett någonstans. 

Från 1 september tar ett norskt företag över whistleblowerfunktionen. Hur tipsen nu hanteras är hemligt eftersom kommunen sekretessbelagt företagets anbud.

Den gamla whistleblowerfunktionens sätt att utreda tips kan illustreras av det senaste av de tips som lämnats in till den gamla whistleblowerfunktionen. Det tog sju månader att utreda och avskrevs den 1 oktober.

Det gäller en enskild person som anser sig illa hanterad av socialtjänsten i Askim-Frölunda-Högsbo. Tipset vidarebefordrades från whistleblowerfunktionen till stadsledningskontoret där stadsjuristen Sarah Arlabrink ”utredde” frågan genom att skriva mejl till den ansvariga chefen och fråga vad som hänt.

Svaret:

”NN är aktull på vuxenenheten i SDF Askim-Frölunda-Högsbo. NN  har erbjudits boenden, som hon tackat nej till. Socialtjänsten har också beviljat andra insatser såsom boendestöd, men som NN tackat nej till.

En orosanmälan kring barnen inkom SDF Majorna/Linne den 2015-03-03. Barnen bor hos fadern som bor i stadsdelen Majorna/Linne.

Socialtjänsten har haft svårt att nå NN och gjort flera olika försök i att få kontakt genom mail, brev, telefonsamtal, samt hembesök. Det är mycket beklagligt att NN upplever att hon inte fått det bemötande hon önskar.”

Stadsjuristen i nytt mejl:

”Jag tolkar ditt svar som att nämnden anser att ärendet är korrekt hanterat? Hur ställer ni er till de påståenden som anmälaren har formulerat? Jag behöver ett kort bemötande från er sida.”

Nytt svar:

”Här kommer mitt förtydligande svar. Bortse från förra mailet.

Nämnden anser att man hanterat klientens ärende korrekt, förutom en brist gällande hantering av mailsvar.

Medarbetare … har i en mailkonversation svarat genom att trycka svara till ”alla på sändlistan”. Vi har gått igenom innehållet i mailet och kan inte se att vi röjt några uppgifter som är nya för mottagarna.

Självklart är detta olyckligt att vi har svarat till alla, vi har diskuterat hanteringen utav e-post vad gäller känslig information.”

Resultatet av utredningen:

”Askim-Frölunda-Högsbo har förklarat att de har erbjudit insatser som den enskilde tackat nej till. Man har även försökt att nå den enskilde via telefon, e-post, brev och hembesök men man har haft svårt att få tag på henne. Förvaltningen har begått ett misstag i e-posthanteringen vilket har föranlett en diskussion om hanteringen av e-post.

Whistleblowerfunktionen bedömer att bristen i hanteringen av e-post är allvarlig och förutsätter att det nu finns klara rutiner för sådan hantering som är väl känd av medarbetarna. V ad gäller övrig handläggning görs bedömningen utifrån det svar vi har erhållit från förvaltningen att ärendet förefaller ha handlagts korrekt. Då vi inte kan nå anmälaren kan vi heller inte få ett bemötande av dessa uppgifter.

Ärendet avslutas därmed.”

De .övriga ärenden som handlagts på liknande sätt gäller bland annat påstådda oegentligheter på Sahlgrenska universitetssjukhuset, en tjänstetillsättning på Rosenhöjd Gymnasiesärskola (se Spanarens artikel här!), eventuella oegentligheter vid nyproduktion av bostäder i Förvaltnings AB Framtiden och arbetsförhållandena på Valhallabadet (se Spanarens artikel här!).

Läs också:

Så har whistleblowerfunktionen (inte) fungerat.

Föregående

Strid om politikernas roll på kulturområdet

Nästa

Bakom ett vackert tifo kommer de fula maskerna fram