När dottern till gymnasiesärskolans chef Suzanne Norman Berg, utöver sitt jobb som specialassistent också fick uppdrag som gruppledare på Rosenhöjdsgymnasiets särskola, anade en anonym tipsare ugglor i mossen.

Enligt tipsaren saknade dottern kompetens för uppdraget vilket inte heller hade utannonserats.

Whistlblowerfunktionen utredde tipset och kan nu lugna tipsaren: Inget fel har begåtts.

Någon tjänst som gruppchef på skolan har inte tillsatts. Därför har uppdraget inte heller utannonserats. Högsta chefens dotter fick uppdraget inom ramen för sin ordinarie tjänst och med ett lönetillägg på 3 000 kronor. Skolans rektor ansåg att hon var lämplig för uppdraget och hade den kompetens som behövdes.

Att hon är dotter till områdeschefen hade inget med saken att göra. Områdeschefen är inte närmaste chef för sin dotter ”vilket innebär att hon inte deltar i beslut som avser anställningen”.

Några oegentligheter har alltså inte förekommit.

Whistleblowerfunktionens utredningsgrupp har därmed kunnat lägga ännu ett ärende till handlingarna efter en noggrann utredning som närmare bestämt bestod i att fråga utbildningsförvaltningen personalchef Håkan Larsson om hur det förhöll sig.

Föregående

Strid om nya friskolor i Göteborg

Nästa

Lunch för 600 kronor OK för Göteborgs politiker