Kommunstyrelsen sa nej till etablering av nya friskolor i Göteborg efter en politisk strid.
Inför onsdagens möte i kommunstyrelsen föreslog förvaltningen att kommunen skulle säga ja till två av sju ansökningar.
De borgerliga ville säga ja till alla.  Vänsterpartiet nej till alla – ett förslag som vann med sex röster mot sex och ordförandens utslagsröst. 

 Ansökningarna om att starta nya skolor kom från:

 Vittraskolorna AB – (Gamlestaden)

Algebrautbildning föreningen

Kunskapsskolan i Sverige AB (Krokslätt)

Föreningen Islamiska skolan (Römosseskolan Hisingen)

Kajan Friskola AB (två ansökningar)

Sahan Utbildning, ideell förening

Förvaltningen föreslog att kommunen i sitt remissvar till Skolverket skulle säga ja till Kunskapsskolan och Römosseskolan. I övrigt nej.

”… en nyetablering av en fristående grundskola i Östra Göteborg kommer sannolikt innebära betydande ekonomiska organisatoriska konsekvenser för stadsdelen.

Vid en eventuell utökning av fristående skolverksamhet ändras förutsättningarna för de planerade om och nybyggnationerna av kommunala skolor”, sädes till exempel
som motivering för att säga nej till Vittraskolan i Gamlestaden.
Liknande motiveringar ligger till grund i andra fall.
Vänsterpartiet vill avstyrka också Kunskapsskolan och Römosseskolan.

Kunskapsskolan därför att det är ett aktiebolag. ”Risken är stor att skolan avser att göra vinstuttag vilket vi starkt motsätter oss”, skriver partiet i ett yttrande.

Römosseskolan har religiös inriktning och risken är att den ”riskerar att försämra kontinuitet och måluppfyllelse”. Partiet menar också att ”mångfald främjas av möten mellan elever av olika religiösa tillhörigheter”.

De borgerliga ville tillstyrka alla ansökningar.
”Vår utgångspunkt är alla elevers rätt till val av skola och att stadens elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett huvudman, därför tillstyrker vi flertalet ansökningar. Göteborgs stads uppgift är att upprätthålla en god utbildning, säkerställa kvalitén och ett brett utbud och inriktningar”, skriver de i ett yttrande.
Samtidigt framhåller de borgerliga partierna att Göteborg behöver bli bättre på att kontrollera att friskolor ”inte drivs eller finansieras av organisationer som exempelvis inte står för de värderingar som skollag och läroplanen anger”.
I Stockholm finns 118 fristående grundskolor, i Malmö 25 och i Göteborg 40 st. Av eleverna i F9 boende i Stockholm har 25 procent valt fristående skola, i Malmö

är motsvarande siffra 16 procent och för Göteborg 21 procent läsåret 2014/2015.
Föregående

Miljöpartist vill stoppa pengar till E 20

Nästa

Inget fuffens när chefens dotter fick jobbet