Ska göteborgarna betala 40 miljoner för att bygga ut statliga vägar som ligger sex eller femton mil utanför Göteborg?

Nej, säger miljöpartisten Ronnie Ljungh.

Han har överklagat kommunens beslut om att vara med och finansiera en utbyggnad av E 20.

En medfinansiering kan enligt Ljungh strida mot lagen.

Han är ledamot i kommunfullmäktige,  förste vice ordförande i kretslopps- och vattennämnden och ledamot av styrelsen för Göteborgs Hamn. I den här frågan går han emot sitt parti som varit med och beslutat om medfinansieringen.

– Det är svårt att se hur ombyggnaden kan vara av allmänt intresse för göteborgarna såsom kommunallagen föreskriver, säger han i sitt överklagande.

Det striden gäller är en utbyggnad av 75 kilometer av E6 i några etapper i Skaraborg.

Ljungh hänvisar bland annat till att Örebro kommun, som också velat vara med och finansiera utbyggnaden, stoppats av domstol efter ett överklagande. Det ”pekar mot att användande av kommunala skattemedel till vägprojekt som ligger så långt från invånarna inte är överensstämmande med gällande lag”, skriver Ljungh.

Föregående

Göteborg sparkade folk för 30 miljoner förra året

Nästa

Strid om nya friskolor i Göteborg