Enligt skatteverket bör 90 kronor (plus moms) räcka för att bjuda någon på lunch. Upp till den summan är beloppet skattefritt om lunchen har med jobbet att göra.

Det är också vad en normal lunch kostar på de flesta krogar i Göteborg.

Men Göteborgs stad tycker inte att det duger. I de nya ”restriktiva” reglerna för representation tillåts luncher för upp till 600 kronor per person.

”Göteborgs Stads restriktiva inställning vid representation förtydligas något ytterligare samtidigt som regelverket klargörs”, skriver stadsledningskontoret om sitt förslag till nya riktlinjer för stadens representation..

 ”Utgångspunkten är att representationen ska kännetecknas av måttfullhet och gott omdöme.”
Riktlinjerna sägs utgå från vad som enligt skattelagstiftningen utgör en avdragsgill kostnad i näringsverksamhet. Alltså 90 kronor plus moms för exempelvis en lunch.
Den summa som tillåts i Göteborg är dock avsevärt större. Eller som det står i reglerna: ”… notera att staden kan ha egna beloppsgränser som inte har något samband med skatteverkets regler.”
Den tillåtna summan för en lunch, 600 kronor per person plus moms, förefaller mer anpassad till Sjömagasinets tre rätters affärslunch (för 525 kronor plus dricka) än till skatteverkets regler.
Staden ska vara restriktiv med alkohol. Någon sådan får över huvud taget inte förekomma i samband med intern representation. Fast ingen regel  utan undantag: ”Vid ceremoni vid utdelning av minnesgåva kan Göteborgs Stad servera och bekosta alkohol i samband med måltid.”
Vid extern representation tillåts vin och öl ”i den mån det ryms inom rekommenderade beloppsramar.” Och om det inte ryms inom rekommenderade beloppsramar så ska ”godkännande från närmast behörig chef inhämtas och dokumenteras”.
Starksprit får bara förekomma då staden är värd för internationella gäster.
Flera av kommunens bolag har egna regler. Bland dem Göteborg & Co som regelmässigt bjuder bland annat journalister på resa, hotell och krogbesök som ett led i marknadsföringen av Göteborg.
Föregående

Inget fuffens när chefens dotter fick jobbet

Nästa

Anders Kilner död