Spanarens redaktion har sorg.

En av tidningens högt värderade medarbetare, Anders Kilner, avled hastigt tisdagen 21 april, 72 år gammal.

Sitt yrke före pensioneringen utövade Anders Kilner under många år på Göteborgs-Posten, först som reporter och sedan som medarbetare i ledarredaktionen.

Anders Kilner
Anders Kilner

Anders Kilner var en veritabel kämpe och en bra kamrat. Han var utrustad med ett starkt, vaket intellekt. Han hade hela sitt vuxna liv en osvikligt stark hållning, som han försvarade med en skarp penna.

På GP var Anders Kilner fackligt aktiv. Därtill verkade han i flera andra organisationer. De sista åren var han ordförande i Västra Journalistföreningen.

Sedan 2012 var Anders Kilner även en uppskattad skribent i bloggen Ordpugilisterna, som nu läggs ned med anledning av Anders frånfälle.

Saknaden efter Anders Kilner kommer att vara länge.

 

Föregående

Lunch för 600 kronor OK för Göteborgs politiker

Nästa

Dags att vräka omkull Gustav II Adolf?