Gustav II Adolf orsakade ”en av Europas största katastrofer genom tiderna”. Därför bör Gustav Adolfsdagen inte högtidlighållas, anser kulturförvaltningen i Göteborg.

Men ät gärna en Gustav Adolfsbakelse.

Gustav Adolf orsakade "fruktansvärda lidanden"
Gustav Adolf – någonting att fira?

Och flaggan hissas förstås i staden den 6 november.

Det är Sverigedemokraterna i Göteborg som fått stadens kulturelit att fundera över Gustav II Adolfs gärning.

SD har föreslagit att staden återupptar högtidlighållandet av Gustav Adolfsdagen.

Motionen är ute på remiss.

Kulturförvaltningen skriver att Gustav II Adolf ”är mest känd för att han involverade Sverige i det trettioåriga kriget”.

”Under 18 av sina 21 regeringsår befann sig Gustav II Adolf i krig. Krig som han ärvt när han tillträdde som regent och krig som han själv sökt, vilka utarmade en stor del av Centraleuropas befolkning.”

”Trettioåriga kriget medförde fruktansvärda lidanden framför allt för befolkningen i Tyskland. Förhållandena skilde sig från region till region, men enligt en sammanfattande bedömning föll fyrtio procent av landsbygdsbefolkningen och en tredjedel av stadsbefolkningen offer för krigshandlingar och för farsoter och hungersnöd som följde i krigets spår.”

”Därutöver tillkommer dödligheten och lidanden i Frankrike, Nederländerna, Spanien, Portugal, Sverige, Danmark, Ungern, Italien och andra länder som drogs in i konflikten.”

”Mot denna bakgrund kan stormaktstiden och det trettioåriga kriget ses som en av Europas största katastrofer genom tiderna, vilket förvaltningen anser gör det svårmotiverat att tillstyrka förslaget om att återinföra det formella firandet av Gustav Adolfsdagen och föreslår därmed att avstyrka motionen.”

Förvaltningen konstaterar också att Gustav II Adolf uppmärksammas redan idag bland annat  genom att den 6 november är en allmän flaggdag i Sverige och ”att man även kan avnjuta en av de många Gustav Adolfbakelser, som stadens konditorier erbjuder dagen till ära”.

Om man nu inte sätter bakelsen i halsen efter den historielektionen.

PS

Kulturnämnden antog inte förvaltningens försag till yttrande utan återremitterade ärendet till förvaltningen. 

Föregående

Anders Kilner död

Nästa

Äntligen: Ingemar Johanssons plats på plats