Nordicom
Mediebarometern görs av Nordicom vid Göteborgs Universitet.

Rörlig bild och sociala nätverk är de medieformer som konsumeras flitigast. Det visar resultaten av senaste Mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs Universitet.

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning som belyser den svenska befolkningens användning av olika medier en genomsnittlig dag. Rapporten bygger på ett slumpmässigt kvoturval av den svensks befolkningen i åldern 9 till 85 år.
Antalet svarande uppgår till 6006 personer.
Undersökningen görs varje år av Nordicom på uppdrag av Kulturdepartementet och den första gjordes 1979. Samtliga finns tillgängliga hos Nordicom vid Göteborgs Universitet.

Rörlig bild i topp – spel i botten
En genomsnittlig dag såg 93 procent på rörlig bild.
83 procent tog del av sociala nätverkstjänster.
76 procent lyssnade på radio.
Dagstidning lästes av 68 procent.
59 procent lyssnade på inspelad musik.
Bok lästes av 45 procent.
36 procent läste tidskrift.
Dataspel ägnade sig 25 procent åt.
Skillnaderna mot förra undersökningen är endast några få procent.

Youtube logo
Populärt bland män.

Männen är flitigare på Youtube
Kvinnor ser något mer på tv med undantag för Youtube där män leder med 16 procentenheter.
Om vi jämför 25- till 44-åringar med 65 till 85 år så ser de äldsta mer på tablålagd tv medan de yngre ser mer på strömmad tv. Ju yngre man är desto mer Youtube ser man.

Ju högre ålder desto mer direktsänd radio
Radio är de äldres medium hela 84 procent lyssnar dagligen mot 60 procent för de mellan 25 och 44 år (det gäller direktsänd radio).
Dagstidning på papper läses av 13 procent bland 24- till 44-åringar mot 54 procent bland de äldsta. Dagstidning digitalt läses till 59 procent bland 25- till 44-åringar mot 54 procent bland de äldsta.
Att läsa bok sker mest bland de äldsta 40 procent mot 32 procent bland 25- till 44-åringar, ljudbok är 9 procent bland de äldsta mot 15 procent bland de mellan 25 och 44 år. Ljudbok lyssnar hela 13 procent av 9 till 14 år.

Facebook mindre populärt bland de yngre
Även nyare plattformar finns med.
Tillgång till Facebook har 77 procent.
68 procent har tillgång till Instagram.
Snapchat används av 41 procent, Linkedin 38 procent, Twitter 25 procent och TikTok 16 procent.
Här spelar åldern en stor roll. De äldsta har Facebook till 52 procent och Instagram 38 procent medan övriga plattformar ligger under 10 procent.

TV4 Logo
De under 44 år föredrar TV4.
SVT logo
Sveriges Television är populärare bland de äldre.

TV4 större än Sveriges Television upp till 44 år
Sedan kan man botanisera bland skillnader mellan utbildningsnivå, stad och land samt olika regelbundenhet i läsandet, lyssnandet och tittandet. Däremot är det inga större skillnader jämfört med förra undersökningen. Men naturligtvis är skillnaderna stora skillnader mot och den första Mediebarometern.
Enstaka resultat är särskilt intressanta. Kvällstidningar på papper sjunger nog på sista versen. Vidare är TV4 större än SVT ända upp till 44 år. Men vanor ändras långsamt.

Föregående

Sveriges mest kända gata - från finstråk till festandets mittpunkt

Nästa

Och så var det frågan om nämndemän och politiker igen