VI TAR EN sväng till i ämnet politiska partier och nämndemän. Här återvänder vi till några förslag jag framförde i Spanaren för fyra år sedan.

Nyligen kommenterade jag liksom många andra Socialdemokraternas åtgärd att mota ut två nämndemän från hovrätten i västra Sverige. Detta efter den hårt kritiserade domen i det så kallade snippamålet.

För drygt två år sedan förekom ett liknande fall i Solna tingsrätt. Följden av en mycket uppmärksammad dom blev att två nämndemän avgick. Detta efter att Moderaterna och Miljöpartiet tagit dem under behandling.

Man kan anta att liknande ageranden inträffat på andra håll även om det inte blivit så känt. Och det riskerar att hända igen.

NÄMNDEMÄN HAR funnits i våra domstolar i flera hundra år. Men systemet har ändrats undan för undan.

Det kan vara dags igen. Klipp banden mellan politiska partier och lekmannadomare. Därmed slipper vi historier där politiker gör intrång i landets dömande verksamhet.

Här följer åter mitt blygsamma förslag till reform:

Domstolsverket skapar en adress dit var och en kan anmäla sitt intresse av att bli nämndeman. Man ska också kunna föreslå någon annan man anser lämplig.

LÄGSTA ÅLDERN för kandidaterna bör vara 25 år. 18-åringar kan inte förväntas ha förvärvat tillräcklig erfarenhet av livet. Vederbörande ska förstås inte vara straffad eller ha betalningsanmärkningar.

Alla som uppfyller dessa villkor intervjuas av därtill kompetenta personer. Här testas kandidaternas förstånd.

De som klarat intervjun får gå en kurs på förslagsvis tio timmar. Därefter följer ännu en intervju där kunskaper från kursen testas. Och förståndet en gång till. Därefter får godkända kandidater grönt ljus.

En sådan ordning skulle höja kvaliteten på våra nämndemän. Samt statusen.

De politiska partierna bleve helt bortkopplade från domstolsväsendet.

ccccx

Föregående

Rörlig bild och sociala nätverk de mest populära medierna

Nästa

Stödgruppen som kämpar för stadens historia inför jubileet