Termogaraget Bögatan 46
På Bögatan 46 ligger det omstridda parkeringsgaraget. I ett attraktivt område. Garagets försvarare förlorade i tingsrätten, men tror på fortsatt prövning i högre instans.

Striden om parkeringsgaraget i Örgryte blev en svidande förlust för de som vill driva verksamheten vidare i nuvarande form.
När ärendet behandlades i Göteborgs tingsrätt fick motparten genom sina yrkanden rätt på alla punkter.
Det innebär bland annat att rättegångskostnaderna på 5,2 miljoner kronor drabbar föreningen och dess styrelse.

Med detta är saken emellertid långt ifrån avslutad.
Domen, som var på hela 89 sidor kommer att överklagas.
Ska målet gå vidare till högre instans måste Hovrätten bevilja prövningstillstånd. Föreningens advokat Mona Jonasson är övertygad om att detta kommer att ske.

Tror på positivt besked från Hovrätten
Målet innehåller så många speciella rättsfrågor att det vore förvånande om prövningstillståndet skulle avslås, säger hon till Spanaren.
Motparten heter Magnus Månsson, arkitekt och ägare till ett fastighetsbolag med verksamhet i flera städer på Västkusten.
Under våren 2021 lät han meddela att han förvärvat 53 andelar utöver de två han redan äger. Månssons andelar är lika med en fjärdedel av alla platser i tvåvåningsgaraget som ligger på en synnerligen attraktiv tomt vid Bögatan i Örgryte.

Månssons nyförvärv starkt ifrågasatt
Övriga föreningsmedlemmar inklusive styrelsen motsatte sig Månssons nyförvärv och accepterade inte heller att denne skulle få röster på föreningsstämman motsvarande 55 andelar.
Med det drog en omfattande juridisk process igång. Mängder av skrivelser och inlagor har lämnats till tingsrätten och mellan parterna har temperaturen stegrats till kokpunkten.
Till bilden hör att ett betydande antal andelar förfogas av en annan enskild person som länge varit medlem i garageföreningen och som lever på att dels hyra ut platser i andra hand, dels driver annan affärsverksamhet i garaget, bland annat en pizzeria.

Garaget ger småpotatis jämfört med hyreshus
Magnus Månsson har låtit förstå att han har andra planer för den åtråvärda tomten i ett av Göteborgs markdyraste områden. Garaget må innebära en trygg och säker inkomst men småpotatis jämfört med vad en hyresfastighet skulle inbringa.
Mycket talar för att de fem förhandlingsdagarna i tingsrätten med påföljande dom bara är början på en utdragen fortsatt konflikt.

Här är Spanarens förra artikel om striden om Termogaraget.

Föregående

Mystisk anställning av chef på grundskola

Nästa

Så vill tunga kvintetteten stärka oberoende radio och TV