Striden om garaget på Bögatan är avgjord.
Så skrev Spanaren i mars. (Följ länken till vänster.)
Men, nej då, långt ifrån.
Snart stundar en ny drabbning i Göteborgs tingsrätt.

Nya uppgifter, som har stöd i flera stämmoprotokoll, gör gällande att den ene av två storägare, Alexander Zajac, inte är berättigad till det inflytande över garageföreningen som han själv gör gällande.
I denna komplicerade tvist handlar det främst om i vilken omfattning antalet disponerade garageplatser ger rätt till röster vid årsstämman.

”En röst per medlem oavsett antal andelar”
Föreningen hävdar att ingen medlem kan ha mer än en röst, oavsett hur många andelar som vederbörande förfogar över och att de bägge storägarna agerande var grund för utslutning.
När frågan fick sin rättsliga prövning gick tingsrätten på storägarnas linje och varken Hovrätten eller Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd.

Storägarna uteslöts på årsstämman
Bråket handlar också om vilka stadgar som gäller, vilket ställdes på sin spets vid den årsstämma som ägde rum i mars.
I den vevan upptäcktes ett antal protokoll som visar att över hälften av Alexander Zajacs andelar inte gäller för platser i själva garaget utan vid sidan om vilket, menar föreningen, är avgörande för vilka som har majoriteten.
Årsstämman fattade än en gång beslut om att utesluta de bägge storägare grundat på nya uppgifter som kommit fram.

Uthyrning i andra hand ger klirr i kassan i väntan på rivning
Med det var det upplagt för en ny stämningsansökan från Zajac och arkitekten och fastighetsägaren Magnus Månsson som köpt upp andelar till ett värde av cirka åtta miljoner för att skaffa sig så stort inflytande över garaget att han kan driva igenom sin plan.
Den går ut på att på kort sikt låta riva hela rasket och på den synnerligen värdefulla tomten bygga en flerfamiljsfastighet.
Under tiden kan han göra sig en skaplig hacka på att hyra ut sina garageplatser i andra hand.

Ordnings-skapande dokument finns inte
Föreningen, som vill fortsätta att driva garageverksamheten i dess nuvarande form, stretar emot så gott den kan och den ganska tumultartartade årsstämman resulterade alltså i en ny stämningsansökan från Zajac och Månsson.
Oredan och oklarheten har mycket sin förklaring i att bokföring, protokoll och redovisning genom åren haft åtskilligt att önska. Skriftliga dokument som skulle kunnat skapa någon som slags ordning i denna kökkenmödding finns helt enkelt inte.

Ny rättegång på samma avdelning som i våras
Det är förstås omöjligt att sia om hur utfallet i rätten kommer att bli nästa gång.
Ärendet kommer att avgöras på samma avdelning som förra gången, med samma rättsordförande.
Om den omständigheten kommer att gynna eller missgynna någon parterna återstår att se.

Föregående

Visselblåsaranmälan: Chef ville styra val av skyddsombud

Nästa

Hon ska leda Sahlgrenska till toppen bland Europas universitetssjukhus