Sahlgrenska siktar på att bli Europas ledande universitetssjukhus. Ett steg på vägen dit är den fortsatta satsningen på precisionsmedicin.
Överläkaren och kardiologen Charlotta Ljungman blir föreståndare för sjukhusets Centrum för precisionsmedicin.

Förenklat kan precisionsmedicin beskrivas som en kombination av mer detaljrika kartläggningar av olika sjukdomar och de mer skräddarsydda behandlingar det öppnar för.

Boubou Hallberg
Boubou Hallberg

– Utvecklingen av precisonsmedicin bidrar till en bättre folkhälsa. Centrum för precisionsmedicin skapar möjligheter för att stärka sjukvården i hela Västra Götalandsregionen, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Precisionsmedicin när bättre prognos vid hudcancer
Många verksamheter på sjukhuset jobbar redan med precisionsmedicin, såsom inom onkologi, barnmedicin och i forskning och klinik kring sällsynta diagnoser.
Ett exempel finns inom cancervården där skräddarsydda och riktade behandlingar för patienter med malignt melanom avsevärt kan förbättra prognosen.

Kraven på arbete över gränser ökar
– Flera medicinska områden berörs av precisionsmedicin och det ställer krav på nya gränsöverskridande arbetssätt. En del av arbetet handlar om att överbrygga organisatoriska barriärer. För att stärka och utveckla precisionsmedicin etableras nu det precisionsmedicinska centrumet, säger Peter Gjertsson, områdeschef för område 4 och ansvarig för laboratoriemedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Samordning inom SU, men även med akademi och industri
Ett steg i arbete framåt är rekryteringen av Charlotta Ljungman som centrumföreståndare.
– Uppdraget blir bland annat att samordna funktioner som redan finns på sjukhuset, men också att ha en tät dialog med akademin och industrin för att underlätta för forskning och utveckling inom precisionsmedicin på SU, men också inom hela Västra Götalandsregionen, säger hon.

Forskar om patienter med hjärtmuskelsjukdomar

Peter Gjertsson
Peter Gjertsson

Charlotta Ljungmans egen forskning, som inkluderar en mycket detaljerad beskrivning och kartläggning av patienter med hjärtmuskelsjukdomar, är ett exempel på hur man kan forska på precisionsmedicin för patienter med hjärtsvikt.
– Hon har en utmärkt bakgrund för uppdraget som centrumföreståndare, med erfarenhet som forskare och av att ha varit verksamhetschef och kommer på ett bra sätt kunna knyta ihop diagnostik och behandling både inom precisionsmedicin inom sjukhuset men också samverka med akademi och industri, säger Peter Gjertsson.

Samordning och information leder till växande verksamhet
En stor del av arbetet kommer handla om att samordna och informera så att verksamheten kan växa och bli ännu bättre. Men också att knyta an till bioinformatik och juridik.
– Det här kommer vara en av sjukvårdens stora utmaningar framåt, att hitta möjligheter för att kunna erbjuda patienterna individuella, skräddarsydda behandlingar. Samtidigt kräver det mer av oss vad gäller till exempel hanteringen av stora mängder data. Och det är något som kan förbättra för patienten och öka jämlikheten inom vården på sikt, säger Charlotta Ljungman.

Föregående

Striden om garaget i Örgryte fortsätter - ny drabbning i tingsrätten väntar

Nästa

Hög vinstmarginal för hyresfastigheter - då går värdarna ut med rekordkrav