Striden om garaget på Bögatan är avgjord.
Domen i Göteborgs tingsrätt har vunnit laga kraft. Något prövningstillstånd för fortsatt processande i högre instans har inte beviljats.
Rättegångskostnader på 5,2 miljoner belastar helt och hållet garageföreningen.
Och nu väntar en ny ekonomisk käftsmäll för delar av styrelsen.

Garage Bögatan_2
På baksidan finns infarten till de 200 parkeringsplatserna som till stor del övertagits av Magnus Månsson och Alexander Zajac. Bild: Erik Lindahl.

Ordföranden Göran Schnitzler och ytterligare tre personer är stämda inför rätta av sin motpart.
Arktitekten och fastighetsägaren Magnus Månsson och Alexander Zajac nöjer sig inte med en förkrossande framgång i rätten. Det vill också krama avsevärda summor ur några för dem misshagliga individer.
När det gäller skälet till att stämningsansökan riktats mot just dessa har Spanaren sökt Månssons och Zajacs advokater men inte fått något svar.

Garage Bögatan_3
I korsningen Bögatan och Skillnadsgatan ligger det omstridda garaget. Bild: Erik Lindahl.

Platser övertagna för att kunna riva garaget
Garaget som byggdes på 60-talet och som drivs i föreningsform innehåller bland annat 200 parkeringplatser. Merparten av dessa platser har under åren på olika sätt övertagits av Månsson och Zajac.
Den senare har detta som sin försörjning genom att bland annat hyra ut p-platser i andra hand. Månsson har dykt upp på senare år och systematiskt lagt beslag på den ena andelen efter den andra med det uttalade syftet och få så stort inflytande att han kan se till att hela bygget rivs och att den ytterst värdefulla tomten blir plats för bostäder.

Många och dyra jurist-timmar godkända av rätten
Bland mycket som sticker ut i domen är den arbetstid och medföljande rättegångskostnader som de bägge parterna redovisat.
Månssons och Zajacs juridiska ombud hävdar att de lagt 800 arbetstimmar på förberedelser, inlagor, skrivelser, möten och förhandlingar och debiterar 4 800 kronor per timme, något som tingsrätten godkänner utan vidare spisning. Slutsumman blir närmare fyra miljoner, 3 840 00 kronor, för att vara mer exakt.
Föreningens advokat redovisar cirka 500 arbetstimmar och kommer upp till en slutsumma på 1,2 miljoner i rättegångskostnader. Detta till en timkostnad på 2 400 kronor.
Till detta kommer ytterligare kostnader vilket gör att slutnotan hamnar på 5,2 miljoner kronor.
Ordföranden Göran Schnitzler kallar domslutet ”väldigt ihåligt” och erkänner att han mist en del av sitt förtroende för rättssystemet.

Så här har Spanaren tidigare skrivit om garaget:

Många miljoner på spel i strid om p-hus i Örgryte

Svidande förlust i tingsrätten för Örgryte-garagets försvarare

Föregående

Regeringen håller sig borta från Västlänken

Nästa

Regionens miljonstöd välkommen hjälp för stunden - men blåsorkestern behöver mer