På tisdag inleds en fem dagar lång förhandling i Göteborgs tingsrätt.
Den är ett spel om många miljoner och kan sluta i Högsta Domstolen.
Föremål för en extremt laddad tvist är ett enkelt tvåvånings centralt beläget parkeringshus.
Vem eller vilka äger huset och har rätten att bestämma hur det ska förvaltas?

Det byggdes på 1960-talet, den tid när parkeringsplatser i Göteborg inte var någon bristvara.
Läget är ytterst attraktivt, mitt i Örgryte vid Bögatan 46, där priset för en tomt är bland de högsta i Göteborg.
P-huset drivs av en ekonomisk förening med en vald styrelse. Ordförande är Göran Schnitzler.

200 kronor i månaden har blivit 400
Månadsavgiften för en plats i P-huset var ändå fram till nyligen 200 kronor. De skenande elavgifterna har nu tvingat fram en höjning till 400 kronor för att undvika en konkurs.
Med åren har det på olika sätt att visat sig att ägandet av en andel i denna byggnad, som går under benämningen Termogaraget, är en lysande investering.

Storägare tjänar stort på uthyrning i andra hand
Två storägare, den ena med intressen i fastighetsbranschen, har på olika sätt kommit över 134 av de åtråvärda parkeringsytorna och tjänar stora pengar på att, delvis olovligt, hyra ut i andra hand. Uppgifterna varierar men grovt räknar kostar det för andrahandshyrarna mellan 700 och 1 300 kronor per månad att ha sin bil stående i garaget.
De sista åren har en växande intressekollision blossat upp mellan två läger.

Planer för allt annat än fortsatt parkering
De 39 medlemmarna har röstat vid två årsstämmor och vill att garaget ska drivas vidare som tidigare och är mycket kritiska till att underhållet är svårt eftersatt, medan de två storägarna på sikt har helt andra planer för en tomt som är rena drömläget.
Turerna i denna härva är oräkneliga med inslag av hotbrev och påstådda bedrägerier.
Hur har det egentligen gått till att två enskilda intressenter kunnat lägga på beslag på så många platser?
Kan en individ tillskansa sig fler stämmoröster genom att lägga beslag på fler platser?

Storägare med hundratals platser uteslöts
Den sittande styrelsen och den grupp den företräder hävdar att detta är i strid med stadgarna, att stadgarna och medlemmarnas beslut är det enda som styrelsen har att följa.
I augusti förra året steg temperaturen ytterligare när årsstämman beslöt att utesluta de två storägarna.
Därefter har upptrappningen bara fortsatt och blivit ett juridiskt spel av oanade dimensioner. Parterna har satsat mångmiljonbelopp på framför allt advokatkostnader.

Flodvåg av skrivelser och inlagor
Den ursprungliga stämningsansökan från storägarna har kryddats med en flodvåg av inlagor och skrivelser till Göteborgs tingsrätt. Totalt rör det sig om 300 akter, var och en med aktbilagor på ett 20-tal sidor.
Den sittande styrelsen har utsatts för hot med enorma skadeståndskrav.
Hur kan ett simpelt parkeringshus röra upp så starka känslor?
Jo, därför att tomtmarken är så oerhört attraktiv.

Istället för parkering – bostäder för många miljoner
Vinner storägarna detta mål talar allt för att garaget tämligen omgående jämnas med marken och kvar står en centralt belägen yta möjlig att bebygga med bostäder som innebär mångmiljoninkomster för de två storägarna, varav den ene är en känd exploatör i fastighetsbranschen.
Målet är så komplicerat att tingsrätten avsatt fem förhandlingsdagar för att reda upp i snårskogen.
Oavsett utfallet lär domen överklagas och vandra vidare till hovrätten.
Ärendet är så unikt och innehåller så många oprövade och prejudicerande delar att man inte kan utesluta att det först blir Högsta Domstolen som fäller avgörandet.

Föregående

Så koncentreras makten över våra medier

Nästa

Nya regler för långsamma fordon på regeringens bord