En chef inom Göteborgs förvaltning för funktionsstöd har försökt styra valet av skyddsombud.  
Detta enligt ett tips till kommunens visselblåsarfunktion. 

Chefen anklagas för att ha gjort sig skyldig till jäv, alltså ha gynnat en person i sin närmaste krets.
Visselblåsarfunktionen har nu skickat tipset vidare till Göteborgs stad för undersökning.

Sådana undersökningar ska enligt reglerna göras av speciellt utsedda personer.
Skyddsombuden på en arbetsplats har till uppgift att övervaka att arbetsmiljön håller godkänd kvalitet. De ska väljas av de fackliga organisationerna.

Föregående

Samarbete om vindkraftspark ska säkra Volvos övergång till elbilar

Nästa

Striden om garaget i Örgryte fortsätter - ny drabbning i tingsrätten väntar