Biltillverkaren Volvo Cars och vindkraftsbolaget Eolus meddelade på tisdagen ett samarbete om framtida energi.
Affärsidén är att Volvo ska få el från Eolus havsbaserade vindkraftverk, som beräknas – med erforderliga tillstånd och medgivanden från berörda instanser – vara i drift 2029.

Elen skall användas i Volvo Cars verksamheter på Hisingen i Göteborg, bland annat den nya batterifabriken som nu byggs tillsammans med Northvolt genom det samägda bolaget Novo Energy.
Det finns idag ett kraftigt underskott på elproduktion i Västra Götaland och fram till 2030 väntas efterfrågan på el närapå fördubblas.

Bara eldrivna Volvo-bilar om sju år

Johan Lannering
Johan Lannering
Per Witalisson
Per Witalisson

Och Volvo Cars har i sikte att år 2030 sälja enbart eldrivna bilar.
– Genom att satsa på el från havsbaserad vindkraft utanför Hisingen vill vi säkra våra möjligheter att få närproducerad, förnybar el till en rimlig kostnad, säger Johan Lannering, chef för strategiska samarbeten på Volvo Cars.
Eolus är för sin del lika positiv:
– Att vara en del av den resan är strategiskt viktigt för Eolus och Västvind kan på ett konkret sätt bidra till Volvo Cars omställning, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Många ska säga sitt innan projektet kan komma igång
Spanaren berättade den 14 juli 2023 om Eolus havsbaserade projekt i Skagerrak utanför Öckerö och Marstrand. Frågan kommer ytterst att beslutas av regeringen men efter det att bland andra Kungälvs och Öckerö kommuner sagt sitt.
Tillståndsansökan ska behandlas av både Mark- och miljödomstolen i Västra Götaland och av regeringen eftersom parken ligger både i territorialvattnet, som Mark- och miljödomstolen ansvarar för, och i Sveriges ekonomiska zon, som regeringen ger tillstånd för.

Ekonomisk ersättning till fisket kan vara öppning
Och det är känt att fiskerinäringen hyser tvivel för sådana havsbaserade vindkraftverk.
En öppning kan vara att vindkraftbolaget förutskickar ekonomisk ersättning till fisket:
– Eolus vill diskutera ersättning och kompenserande åtgärder för den påverkan på fisket som vindkraftsparken kan orsaka.
– Kompenserande åtgärder är något som vi önskar komma fram till tillsammans med representanter från yrkesfisket och vi har därför initierat en dialog med dem, sade i Spanaren informationschefen på Eolus Karin Wittsell Heydl och Mathilda Svensson.
– Det handlar sannolikt om en kombination av ekonomisk ersättning och konkreta åtgärder, tillade hon.

Vindkraftsparken täcker elbehovet för hela Göteborg
Västvind vindkraftspark planeras få en installerad effekt om 1 000 MW med potential att producera 4-4,5 TWh förnybar el per år. Det motsvarar dagens el- och effektbehov för hela Göteborg.
Västsverige uppges i Eolus pressinformation ha ambitioner att bli norra Europas centrum för framtidens elektrifierade fordon, batteritillverkning och världens mest klimatsmarta hamnlogistik.
Göteborgs hamn har, som Spanaren berättat, tidigare gått in som delägare i ett projekt hos Eolus.

100 anställda med huvudkontor i norra Skåne
Eolus börsnoterades 2015 och är sedan 1 januari 2020 noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Affärsidén är att utveckla, etablera och förvalta förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring.
Företaget har cirka 100 anställa med huvudkontoret i Hässleholm och övriga kontor i Malmö, Halmstad, Göteborg, Sundsvall samt på orter i Finland, Lettland, Polen och USA.

Föregående

Lilla batteriet bakom de flesta av elbilens startproblem

Nästa

Visselblåsaranmälan: Chef ville styra val av skyddsombud