Göteborgsregionen (GR) har fått EU-pengar för att etablera ett kunskapscentrum som ska stärka tillgången till yrkeskompetens som behövs i den ständigt växande sektorn för tillverkning av batterier.
Det är ett fyraårigt projekt som går under namnet Voltage vars mål inte är att skapa nya utbildningar, men att stötta befintliga så att dessa kan erbjuda kompetens anpassad till arbetsmarknadens förändrade behov.

GR är projektägare och ansvarar för ledning och samordning. Den nu beviljade ansökan om EU-pengar har gjorts i samverkan mellan Business Region Göteborg, Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs Tekniska College och Västra Götalandsregionen.

”Kvitto på viktig roll i kompetensförsörjningen”
– Vi är glada och stolta att vi har fått möjligheten att driva Voltage, säger Fredrik Zeybrandt, utbildningschef på GR. I år var det 109 ansökningar som tävlade om projekten och bara åtta blev beviljade.
– Att vi nådde hela vägen fram visar på GR:s viktiga roll i arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen i regionen, inte minst inom batterisektorn.

”Viktig pusselbit för växande batteritillverkning”
– Det här är en viktig pusselbit i hur vi jobbar för att stärka kompetensförsörjningen för den framväxande batteritillverkningen i regionen där Volvobolagen och etableringen av NOVO Energys batterifabrik är tydliga beståndsdelar.
– Det kommer det även att skapa ringar på vattnet för närliggande industrier, säger Frida Andersson, enhetschef Skola Arbetsliv på GR.

Föregående

Västtrafik växlar upp för att hitta 300 nya bussförare under nästa år

Nästa

Åtta rekommendationer från forskarrådet för att nå regionens klimatmål