Förarbristen i svensk kollektivtrafik är stor.
Och Västtrafik utgör inget undantag.
Därför görs en utökad riktad satsning under 2024. Antalet, av Västtrafik finansierade, utbildningsplatser för bussförare utökas från 100 till 300.

Anna Johansson, Västtrafik
Anna Johansson

Under 2023 utbildades 100 nya förare. Nu tredubblar Västtrafik sin insats.
– Situationen är akut. Och som ansvariga för trafiken måste vi agera. Därför gör vi nu denna satsning för att hjälpa de bolag som kör trafik åt oss att hitta nya förare, säger Anna Johansson, chef för affärsenheten buss, båt och anropsstyrd trafik.

Utbildningsfinansiering ökar från 6 till 18 miljoner
Det är genom Västtrafiks trafikbolag som utbildningarna sker. Trafikbolagen erbjuds att ta del av finansiering från för att utbilda nya bussförare. Under 2023 betalade Västtrafik ut 6 miljoner kronor till bolagen, under nästa år väntas den summan bli 18 miljoner kronor.
Förarbristen är redan tydlig inom bussbranschen. På några års sikt saknas upp emot 700 bussförare i Västra Götalandsregionen.

Fortsatt fokus på att locka fler förare
Förutom att finansiera fler utbildningsplatser jobbar Västtrafik med förarbristen på flera sätt.
Bland annat arrangeras riktade rekryteringsevenemang.
– Förarbristen har redan idag påverkan på vår trafik och vi behöver göra allt vad vi kan för att komma till rätta med den. Nu gör vi den här satsningen och fortsätter jobba med frågan på flera olika håll under det kommande året, säger Anna Johansson.

Föregående

4 670 nya vindkraftverk på 20 år - flest finns i Västra Götaland

Nästa

Göteborgsregionen får EU-pengar för att säkra batterikunnande