Flera sökte tjänsten som biträdande rektor vid en av Göteborgs grundskolor. Ingen ansågs duga.

Efter en tid ombads en person som inte sökt tjänsten att göra det. De fackliga organisationerna motsatte sig anställningen. Personen saknade nämligen meriter för jobbet.

Men: Vederbörande visade sig vara bekant till rektorn. Sådant kallas jäv och är inte tillåtet.

Ärendet har anmälts till stadens visselblåsarfunktion, som begärt svar från Grundskoleförvaltningen senast den 1 februari.

Föregående

Detta är min favoritbutik - som fyller alla krav

Nästa

Svidande förlust i tingsrätten för Örgryte-garagets försvarare