En person med brottsligt förflutet ska ha anställts i förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg. Det har kommit ett tips om detta till stadens visselblåsarfunktion, som nu önskar att förvaltningen utreder påståendena.

Chefen ska ha underlåtit att begära ut handlingar från belastningsregistret av den som senare fick jobbet.

Dessutom ska chefen ha anställt flera personer som vederbörande haft en personlig relation till. Där handlar det om jäv.

Förvaltningen för funktionsstöd ska ge barn och vuxna hjälp de har rätt till enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Föregående

Publiksuccé när träbåtarna kom tillbaka

Nästa

Var ska ny skateboardbana i väster ligga?