Anders Wallin Årets skolledare
Anders Wallin har fått Stora Skolledarpriset. Bild: Niclas Elmrin.

Stora Skolledarpriset offentliggjordes på tisdagen i Göteborg i samband med Nordiska Skolledarkongressen på Svenska Mässan. Priset tillföll skolledaren, rektor Anders Wallin i Göteborg, rektor på Montessoriskolan Elyseum, Johannebergsskolan Estetiska, Johannebergsskolan Montessori och Gustaviskolan.

– Det känns väldligt bra, naturligtvis, kommenterar han utmärkelsen för Spanaren.
Det händer ju ganska ofta att man i egenskap av rektor uppmärksammas, men inte alltid med positiva förtecken.
– Man får så länge det går suga på det här gyllene tillfället, tillägger Anders Wallin.

100 00 kronor går till vinnaren av priset
Stora Skolledarpriset är Sveriges största pris för skolledare och delas ut vartannat år i samband med Nordiska Skolledarkongressen.
Vinnaren ges också prissumman 100 000 kronor.
Bakom priset står Sveriges Skolledare tillsammans med samarbetspartners som också deltar i juryarbetet. Dessa är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Studentlitteratur, Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Friskolornas Riksförbund, Elevernas Riksförbund och Sveriges Elevkårer.

Tre rektorer gjorde upp i finalen
Med Stora Skolledarpriset uppmärksammas skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.
Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap.
Det råder konkurrens om utmärkelsen. Juryn valde tre rektorer till final, Anders Wallin rektor på Gustavi, Johanneberg och Elyseum, Maria Hahne, rektor på Luleå Gymnasieskola och Annica Tengbom Ödén, rektor på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm.
Juryn har formulerat motiveringarna till varför de tre nådde finalen i konkurrensen om Stora Skolledarpriset.

Om Maria Hahne, i Luleå, anförs bland annat:
”Maria är en rektor med tydlig etisk kompass som aldrig ger upp på en enda elev. Hennes högsta prioritet är att alla elever ska lyckas nå de nationella utbildningsmålen”.
Och ”Alldeles extra brinner hon för de särbegåvade” de enligt Marias ordval, ”synnerligen begåvade barnen som inte alltid passar in en traditionell skola och där Maria tydligt visar skolans ansvar för att skapa fungerande och stöttande miljöer”.
”Maria leder sin skola i ett flertal internationella samarbeten där fokus exempelvis legat på att implementera arbetet mot de globala målen på ett tydligt sätt i undervisningen”.
”Arbete pågår även tillsammans med Luleå Tekniska Universitet för att förbättra undervisning och inlärning i naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik.”

Om Annica Tengbom Ödén, Stockholm, skriver juryn bland annat:
”…aldrig tappar fokus på uppgiften att bilda och utbilda eleverna till medvetna och ansvarstagande unga vuxna”.
”Hon har etablerat en organisationskultur som alltid sätter elevens bästa i centrum och där alla skolans professioner ges chans att via tydliga kollegiala strukturer utveckla sitt kunnande baserat på vetenskaplig grund. På Annicas skola uppmuntras alla att våga prova nya vägar”.
”Annica är mån om att öppna upp sin skola och samverka med olika lärosäten och föreningar..”
”Annica har förstått nödvändigheten i att utbilda ungdomar för att de ska kunna leva och verka i en värld där vi alla behöver visa mer omsorg om våra gemensamma och ändliga resurser”.

Om Anders Wallin, Göteborg, anför juryn bland annat följande:
”Anders är en stabil och professionell ledare som över tid gjort stora insatser för såväl sina egna verksamheter som för skolledarprofessionen generellt genom ett uthålligt förbättringsarbete med utbildningskvaliteten i fokus.”
”Anders är en rektor med stark förankring i läroplanens värdegrund och tron på alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning. Han arbetar systematiskt med strukturer för aktivt medbestämmande bland medarbetarna och eleverna i syfte att ge alla en röst och stärka känslan av delaktighet och ansvar.
”Extra tydligt visade detta sig under flyktingkrisen då Anders snabbt ställde om sina verksamheter från att ha haft relativt få nyanlända elever till att bli en av de större mottagarna”.
”De verksamheter Anders leder visar goda läranderesultat” och … ”ett stort antal av de nyanlända eleverna klarade kraven och fick betyg i alla ämnen i årskurs sex”.

Föregående

Tryckfrihet och offentliga handlingar - hot, möjlighet eller integritetsrisk?

Nästa

Tummen ned för extra stöd till vården