Näst högste chefen på förskolan har anställt flera vänner som varken har utbildning för arbetet eller kan tillräckligt bra svenska. Chefen i fråga sitter mest på sitt kontor i stället för att vara bland barnen. Rektorn själv är sällan på plats men håller sin närmaste chef om ryggen.

Anklagelserna kommer från en tipsare som vänt sig till visselblåsarfunktionen i Göteborg.

Förskolan ligger på Hisingen. Arbetsmiljön är mycket dålig enligt tipsaren som själv är anställd på skolan sedan flera år.  Personalen pressas hårt och vågar inte klaga över förhållandena. Det gör inte heller tipsaren som därför valt att vara anonym.

Uppgiftslämnaren skriver att minst tio anställda sagt upp sig de två senaste åren.

Föregående

300 varslas när Nevs växlar för framtiden

Nästa

Trafikverket: Inga avvikelser från pandemi-regler