I början av denna vecka publicerade Spanaren en artikel som visade hur projektgruppen för Västlänken vid Trafikverket Väst har hanterat och beaktat de rekommendationer som u Folkhälsomyndigheten FHM och Trafikverkets huvudkontor hade utfärdat med anledning av covid19-pandemin.
Artikeln byggde på en noggrann undersökning Mats Lövgren har gjort, vilken bland annat visade, att projektgruppen vid åtminstone 52 tillfällen 2020 hade bortsett från rekommendationerna.

I samband med publiceringen bad vi Trafikverket Väst lämna en kommentar till de anmärkningsvärda uppgifterna i undersökningen. Samtidigt skickade vi med ett antal relevanta frågor.
Nu har Trafikverket Väst svarat genom sin informationschef Ulf Angberg. Men först Spanarens mail.

Spanarens frågor
* Hur vill Trafikverket Väst kommentera utdragen ur den undersökning Spanaren har publicerat?
* Har projektgruppen för Västlänken vid Trafikverket Väst fått dispens från att respektera de rekommendationer Folkhälsomyndigheten utfärdade med anledning av pandemin?
* Vad säger huvudkontoret i Borlänge om att projektgruppen vid ett flertal tillfällen har rundat de interna rekommendationer verket utfärdat för sin personal?
* Hur tolkar Trafikverket Väst undantaget att ”beslutet inte omfattar samråd och verksamhetskritiska träffar med exempelvis leverantörer”?  Bortsett från de sedan länge kända förseningarna i är det kritiskt på andra sätt i projektet också
* Det extraordinära sätt projektgruppen agerat under pandemin kan tolkas som desperation. Är det desperation som visats och visar sig nu?

Trafikverkets svar
”Trafikverket delar inte den bedömning Spanaren och Mats Lövgren gör. Projekt Västlänken har följt Trafikverkets centrala restriktioner och rekommendationer. Merparten av vår personal, som haft möjlighet, har arbetat hemifrån och den absoluta majoriteten av möten har hållits digitalt. Sedan går det ju såklart inte att bedriva byggverksamhet på distans. Vid de möten som bedömts som verksamhetskritiska har åtgärder gjorts för att minska smittspridning.
Projekt Västlänken har ej heller haft någon smittspridning som stuckit ut jämfört med övriga samhället, tvärt om så har den varit relativt låg.
Så svaret är att de möten som anges har bedömts som verksamhetskritiska.
Med vänlig hälsning
Ulf Angberg
Kommunikationsansvarig
Västlänken och Olskroken planskildhet”

Som synes har Trafikverket Väst valt att lämna endast en allmänt hållen kommentar till Spanarens uppgifter och frågor.

Vad skulle han annars svara?”
Hur ser då Mats Lövgren, som studerat och detaljgranskat den hett omdebatterade Västlänken i tiotalet år, på Angbergs svar?
– Vad skulle han annars svara? ”Jo, vi misslyckades med detta”. Eller vad annat? frågar han och fortsätter:
– Enligt Trafikverkets centrala direktiv skall sedan början av september inga fysiska sammankomster alls genomföras. Undantag kan göras i det som kallas för verksamhetskritiskt och varje sådant tillfälle ska göra enskild bedömning. Till exempel undertecknande av kontrakt och liknande, säger Mats Lövgren

Verksamhetskruitiskt studiebesök?
Exempel som han särskilt tar fram är aktiviteten med 44 Chalmersstudenter som bjöds in till studiebesök.
– Oavsett hur aktiviteten genomfördes, på vilket sätt kan den kallas verksamhetskritisk? Kan det kallas för verksamhetskritiskt att träffas för kick-off och teambuilding där gemensamma måltider och sociala aktiviteter som yoga ingår i programmet? Är det inte just den typen av aktiviteter som FHM avrådde företag ifrån? frågar Mats Lövgren.
–  Och hur verksamhetskritisk är en aktivitet som förhandsvisning av Korsvägens resecentrum dit 15-tal personer bjöds in. Eller att med tårta fira milstolpar tillsammans med drygt 40 andra? Ifall vi tar bara dessa två aktiviteter, vem på Trafikverket gav klartecken att genomföra dem och på vilka verksamhetskritiska grunder? frågar Mats Lövgren till slut.

Läs om Lövgrens undersökning här:

Trafikverket Väst struntade i pandemi-råden

Föregående

Maktmissbruk misstänks på förskola i Göteborg

Nästa

Telefonjätte köper Nevs