Projektorganisationen som ansvarar för arbetet med Västlänken har uppenbart nonchalerat de rekommendationer, som förekommit under det ett och ett halvt år som gått sedan Sverige drabbades av Covid19-pandemin.
Det hävdar Mats Lövgren som har studerat och kartlagt myndighetens beteende sedan mars 2020. Han är den person som på ideell basis ingående har granskat Projekt Västlänken i tiotalet år.

Trafikverkets flaggf
Trafikverket har flaggat ett stort antal sociala aktiviteter, under pandemiåret 2020, som verksamhetskritiska.

Under perioden 17 mars 2020 till 10 december 2020 hade projektgruppen för Västlänken inte mindre än 52 sociala sammankomster av olika slag, interna såväl som externa.
Med alla papper och avslöjande dokument på bordet är Mats Lövgrens slutsats att projektgruppen:
* dels har struntat i Folkhälsomyndighetens rekommendation från 17 mars 2020 om att alla som kunde skulle jobba hemifrån samt i övrigt i görligaste mån tillämpa social distansering.
* dels har rundat det egna huvudkontorets allmänna föreskrifter för sina anställda från september 2020, enligt vilka till exempel konferenser, evenemang och mässor skulle genomföras digitalt under resten av året. Dock med ett viktigt undantag: beslutet omfattade inte ”samråd och verksamhetskritiska träffar med exempelvis leverantörer”.

Digitala möten den nya vardagen
– Även regeringen vädjade ju ideligen om att de som kunde skulle arbeta hemifrån, vilket ledde till att i princip hela besöks- och konferensindustrin försvann med ett alexanderhugg under våren 2020. Digitala arbetsmöten blev den nya vardagen för väldigt många. Sverige gick ju aldrig in i någon lock down, utan i stället riktades vädjanden till allmänheten att ta eget ansvar, kommenterar Mats Lövgren sin undersökning.

Fysiska aktiviteter med många deltagare
Undersökningen visar bland annat följande sociala aktiviteter:
* 19 september: Kickoff på Scandic Europa med 18 deltagare ifrån Trafikverket och entreprenören AGN Haga.
* 30 september – 1 oktober: Teambuilding för 24 deltagare ifrån Trafikverket och NCC på hotell Två Skyttlar söder om Kinna inklusive övernattning.
* 1-2 oktober: Konferens för 34 deltagare med övernattning på Smögens Hafvsbad med aktiviteter såsom ”Walk & Talk” och yoga på schemat.
* 8-9 oktober: Teambuildningskonferens för 33 deltagare med övernattning på Falkenbergs Strandbad.
* 10 oktober: Workshop med 22 deltagare ifrån Trafikverket och AGN Haga på Elite Park Avenue.
* 19 november: Konferens på Skansen Kronan för okänt antal deltagare – 24-25 november: Workshop med 17 deltagare ifrån Trafikverket och AGN Haga med aktiviteter på agendan såsom teambuilding och yoga.

Obegriplig klassning som verksamhetskritiskt
– Fysiska träffar som alltså enligt Trafikverkets centrala riktlinjer skulle vara ”verksamhetskritiska” och genomföras efter en bedömning. Hur ovanstående sociala aktiviteter som kickoff, teambuilding och workshop kan bedömas vara verksamhetskritiska är helt obegripligt för mig och säkert många andra också, påpekar Mats Lövgren.
– Trafikverkets projektgrupp för Västlänken har under coronaepidemin tveklöst visat upp en sällsynt omdömeslöshet. För att ta ett exempel till: 1 april hyrdes Paddanbåtar för en social aktivitet med 57 deltagare, varav ett 15-tal kom från Italien… samtidigt som just Italien var epidemins epicentrum.

Studenter lockades till fysiskt möte när skolorna höll stängt
– Lika obegripligt är det att Trafikverket 29 september bjöd in studenter till en kickoff samtidigt som universiteten höll stängt och enbart hade distansundervisning. De var 48 deltagare på den sammankomsten. Så här har det hållit på. Ytterligare ett exempelvar när 45 deltagare blev inbjudna på tårta den 30 oktober för att ”fira milstolpar”. Oansvarigt det också med tanke på de rekommendationer för minskad smittspridning som utfärdats, framhåller Mats Lövgren till slut.
Spanaren har bett Trafikverket Väst kommentera ovanstående uppseendeväckande uppgifter. 

Föregående

Spanarens tecknare har avlidit

Nästa

300 varslas när Nevs växlar för framtiden