Skola, vård och omsorg går före billig kollektivtrafik.
Trafiken behöver fler knutpunkter för att avlasta Brunnsparken och Drottningtorget.
Tekniken kan lösa alla problem, även klimatkrisen.
Bilen hör hemma också i centrum.
Spanaren har träffat trafiknämndens ordförande, moderaten Toni Orsulic och ställt frågor om trafikkaoset i Göteborg och hans tankar om klimathotet.

Spanaren: Om kollektivtrafiken: Håller du med om att den nått gränsen för sin förmåga och behöver förbättras?

Orsulic: Inte alltid och överallt, men i centrum har vi problemet att kollektivtrafiken är utformad för en mycket mindre stad. Allt ska nu gå genom Drottningtorget-Brunnsparken.

Man får tänka sig en framtid med knutpunkter runtom som man kan resa mellan utan att passera city. Och ska man in i centrum kan man ställa bilen vid en av dessa knutpunkter och fortsätta med kollektivtrafik.

Det finns exempelvis planer på en knutpunkt i Brunnsbo där buss och tåg möter en ny spårvagnslinje, som via Lindholmen går under eller över älven och vidare till Linnéplatsen. Det är alltså ett exempel på att kringgå city.

Är det rimligt att ett månadskort i dag kostar 775 kronor?

Västtrafik bedömer vad kostnaden är, sedan subventionerar regionen med hälften av kostnaden. Tidigare har Göteborg valt att subventionera ytterligare. Vi har nu gjort bedömningen att de pengarna finns inte längre, vi behöver dem till skola, vård och omsorg.


Klimatförändringen är ju ett bekymmer för alla städer vid havet, med stigande vatten.

På lång sikt kommer Göteborg att behöva en yttre spärr. Problemet är att inte samtidigt skapa en barriär mellan människor och vatten. Man måste också skapa avrinningsytor för att klara kraftiga regn. Teknik finns för att lösa de problem man kan förutse.

Har du själv åkt buss eller spårvagn i rusningstid?

Spårvagn har jag inte åkt på väldigt länge. Normalt tar jag bilen från Tuve där jag bor till jobbet i Mölndal. Ska jag in till stan tar jag buss 17, och i rusningstid kan det bli ont om sittplatser.

Vad säger du om elsparkcyklarna som far fram mer eller mindre laglöst?

Vi jobbar med att ta fram en överenskommelse med de bolag som är verksamma i Göteborg, så det blir mer ordning och reda. Lagarna är gamla och stämmer inte riktigt längre, så det bästa är att nå lokala överenskommelser. Man kan till exempel använda tekniken geofencing som reglerar var cyklarna går att parkera, och de kan hastighetsbegränsas i vissa områden.

Ni moderater ställer ju inte upp på att biltrafiken i stan ska minska med 25 procent. Kan du utveckla det?

Vi är inte emot bilismen. Vi är inte emot kollektivtrafiken heller. När befolkningen ökar anser vi det orealistiskt att antalet bilar i stan skulle minska. Däremot kan biltrafikens andel minska om kollektivtrafiken blir snabbare och bättre.

Vi anser att bilen är här för att stanna, men det kan bli vanligare att man pendlar först med bil och sedan byter till kollektivtrafik.

Jag tror inte på den rödgröna idén att göra det krångligt för bilisterna. Man skapar köer och folk byter inte till kollektivtrafik på grund av bilköerna utan om kollektivtrafiken är ett bättre alternativ.

Bilar i centrum måste alltid finnas. Många boende klarar inte att cykla, de måste använda bil för att förflytta sig, och så finns hantverkare, varutransporter och föräldrar som måste skjutsa barn i olika riktningar.

Tar du bort bilutrymmet så tar du bort elbilarna också.

Är det möjligt att fatta konstruktiva beslut om trafiken med den partisplittring som råder?

Ja, det är det, men det är inte lätt. Jag hade gärna suttit med en egen majoritet. Nu har vi allianskamrater tre röster av nio i trafiknämnden, så det gäller att vara pragmatisk och hitta samverkan. Trafikbeslut är i allmänhet långsiktiga och de ska helst överleva nästa val.

Hur tror du att Göteborg ser ut om 50 år?

Jag tror att Göteborg har väldigt stor potential att utvecklas. En viktig sak är att ha biltrafik och kollektivtrafik som möter upp i nav på olika ställen så att staden kan växa åt olika håll. Det gäller att inte stänga förutsättningarna att bygga vidare. Ett exempel från våra föregångare är hur de lämnade spårvägsreservat – markremsor där man eventuellt kunde lägga spårväg i framtiden. Så ska man tänka.

Känner du klimatångest?

Nej, det finns teknik för att lösa problemen. Att utlysa ett klimatnödläge är inte rimligt. Vi måste jobba med frågan utan att göra stora inskränkningar i folks frihet. Jag skulle inte vilja leva i det samhälle som klimatfanatikerna föreslår.

LÄS också mer om trafikpolitiken:

Socialdemokraternas syn HÄR, Miljöpartiets syn HÄR

Föregående

Upplysande bok om Bergsjön och Hjällbo

Nästa

Hur länge får Parkeringsbolagets vd behålla jobbet?