Miljöpartiets kommunalråd Karin Pleijel hoppas kunna återinföra den kommunala subventionen av kollektivtrafiken i Göteborg. Den avskaffades nyligen av alliansstyret och har lett till att kostnaden för månadskorten höjts med 135 kronor från 640 till 775 kronor.

Spanaren har intervjuat Karin Pleijel om Miljöpartiets trafikpolitik.

Spanaren: Är det rimligt att ett månadskort i kollektivtrafiken kostar 775 kronor?

Karin Pleijel: Vi tycker det är för mycket. Vi skulle vilja se att subventionen från Göteborgs Stad som vi haft sedan 2007 togs tillbaka. Det var Miljöpartiet som drev igenom den i en rödgrön budget. Vi tycker det var fullständigt hål i huvet att ta bort den. Trafiksituationen är hårt pressad, och att då få över mer trafik till individuella bilar är helt galet.

Vad tror du om chansen att få tillbaka subventionen i det rådande politiska läget?

– Frågan kommer upp i fullmäktige i höst. Ju mer tryck det blir på andra partier, desto mer sannolikt är det att det går igenom. Mitt drömscenario är att fullmäktige röstar för vår motion att återinföra subventionen.

Håller du med om påståendet att kollektivtrafiken nått sitt kapacitetstak och måste förbättras?

– Att den måste förbättras håller jag verkligen med om. I trafiknämnden jobbar vi med att bygga ut kollektivtrafiksystemet.

Vad kan man göra den närmaste framtiden?

– På kort sikt är det viktigast att göra det mer attraktivt att cykla. Det finns en oerhört stor potential om man ser på hur många som kan ta sig till sina arbeten med en cykeltur på en kvart. På lång sikt handlar det om att förnya spårvägen med nya sträckningar och en stadsbana delvis på pelare, citybussar som är stombussarna i ny version och metrobussar på helt egna banor. Så det finns många fina planer.

Visionen om en stadsbana där man kan ta sig från ena änden av stan till den andra på 30 minuter, är det realistiskt?

– Jag är en stark förespråkare. Kollektivtrafiken ska vara snabb.

Snabbussar på helt egen bana mellan Lindholmen och Biskopsgården, kan det också bli verklighet?

– Det ingår i visionen koll2035 och finns i pipeline.

– Jag sitter i något som heter stadstrafikforum för Göteborg, Mölndal och Partille. I december ska en handlingsplan för trafiken presenteras där även finansieringen ingår.

I trafikstrategin som togs 2014 finns idén att gatuparkeringen ska bort och flyttas till garage och p-hus. Är det realistiskt?

– Det är realistiskt när vi har en stad som växer att använda ytan effektivt. Bilar är fantastiska på långa distanser, om man ska utanför stan. Inne i stan ska det framför allt vara andra lösningar. Det kommer aldrig att bli noll bilar i city, men det är inte smart att använda ytan till parkering och bilar i rörelse.

Det kostar 30 kronor i timmen att parkera i centrum. Kan du tänka dig att höja?

– Ja. Ekonomiska styrmedel fungerar. På en del håll kanske det är smart att höja men inte på andra.

Är det möjligt att fatta konstruktiva beslut om trafiken, med den partisplittring som råder?

– Ja. I trafiknämnden har vi faktiskt en rödgrön majoritet med både S, V och Mp. Sedan är det ganska stor enighet om att lösa trafiksituationen så bra som möjligt. Det finns olikheter i synen på biltrafik i city, men alla vill att kollektivtrafiken ska fungera bra. Där finns det en samsyn. Det är just runt bilens roll som det är en konfliktlinje.

Brukar du själv åka kollektivt i rusningstid?

– Jag cyklar året runt, men ibland åker jag buss och spårvagn. Det är väldigt trångt, och det bekymrar mig naturligtvis. Men jag gillar att cykla, det är ingen uppoffring.

Föregående

Hon slåss mot lyxrenoveringen

Nästa

Så historien börjar på 1700-talet?