En visselblåsare blev misstänksam när Göteborgs spårvägar begärde in anbud för ”iordningsställande och felavhjälpning av spårvagnstyp AnsaldoBreda Sirio”.

Kraven på anbudsgivaren passade som hand i handske på speciellt en konsult – en tidigare anställd på Göteborgs spårvägar, tillika chefens kompis.

Det kan ha varit orsaken till att ingen konkurrent dristade sig till att lämna in anbud för att göra jobbet.

Det handlar om ett efterspel till skandalen med de italienska spårvagnarna som kostat Göteborgs skattebetalare många onödiga miljoner. Ansvaret för att renovera de rostande, gnisslande och spårslitande vagnarna togs över av Göteborg när relationen med det italienska företaget slutligen sades upp.

I oktober förra året annonserade Göteborgs spårvägar om en ”förnyad konkurrensutsättning” för ”en extra resurs på plats” som ”ska ta ansvar för iordningställande och felavhjälpning i samband med reparationsarbete och/eller revision av spårvagnar”.

Allt i enlighet med Lagen om offentlig upphandling – en lag som slår vakt om den fria konkurrensen.

”Den oberoende parten, härefter Konsulten, ska kunna vägleda, instruera, och el-utbilda intern och extern personal som jobbar på spårvagnar…” , skrev Göteborgs spårvägar i underlaget för upphandlingen som vände sig till flera företag som har ramavtal med kommunen.

Försökte slå larm

Konsulten skulle bland annat ha erfarenhet av tidigare arbete med de italienska spårvagnarna, ha haft minst tre tidigare uppdrag med spårvagnar och särskilt meriterande var det att konsulten tidigare varit engagerad i liknande projekt med just de italienska spårvagnarna.

En visselblåsare som ansåg att allt inte stod rätt till med upphandlingen försökte slå larm till högre chefer. Då hen inte fick gehör larmade hen visselblåsarenheten.

”NN (namnet utelämnat av Spanaren) har varit drivande i att denna upphandlingen ska komma ut på vagn 403.  NN har varit med att skriva kravspecen på upphandlingen så snäv som möjligt så att den ska passa en tidigare anställd på Göteborgs spårvägar, NN2 (namnet utelämnat av Spanaren).  NN2 jobbar numera på bolaget SNC lavalin och är nära vän med NN. Såg detta tidigt då jag läste kravspecen för uppdraget och har sagt till personer med ledande ställning inom bolaget, men inget har hänt,” skrev tipsaren.

Intern utredning

Göteborgs spårvägars Anna-Beate Silverfjäll, ansvarig för ekonomi och administration, har svarat på visselblåsarenhetens inledande frågor:

” – – – Vi har gjort en intern utredning och kommit fram till att den anställde på Göteborgs Spårvägar har medverkat i den aktuella upphandlingen och varit kravställare.

Utredningen har också visat på ett underliggande behov till avropet. NN har medverkat med att ta fram en initial kravspecifikation till avropet. Därefter har Inköp och ytterligare en chef på Göteborgs Spårvägar varit de som arbetat fram kravprofilen på konsult. Inköp har medvetet involverats för att skapa en mer generell kravspecifikation. Trots inköps involvering är kravspecifikationen i det aktuella avropet mer specifik än i andra avrop mot det aktuella ramavtalet. Det har givits tillfredsställande förklaringar till varför det aktuella avropet varit mer specifikt.

Utredningen har också innefattat en genomgång av upphandlingsdokumentationen. Vi kan här konstatera att samtliga ramavtalsleverantörer blivit tillfrågade i det aktuella avropet. Dock noteras att enbart en leverantör har inkommit med anbud och att enbart en konsult offereras. Denna konsult är en tidigare anställd hos Göteborgs Spårvägar. Det har inte framkommit varför enbart en ramavtalsleverantör inkom med anbud.

Genom intervjuer har vi fått bekräftat att NN och konsult (NN2) har arbetat tillsammans i flera olika projekt. Det har inte framkommit något som tyder på att de har en nära privat relation.

Det aktuella projektet är avslutat med gott resultat.”

Alltså:

  1. kravspecifikationen har varit ”mer specifik än i andra avrop”
  2. förklaringen till det har varit ”tillfredsställande” för högsta ledningen  – som dock inte anger vad förklaringen går ut på
  3. enbart en leverantör har inkommit med anbud men anledningen till detta är okänd (om det möjligen beror på de ovanligt specifika kraven eller något annat har utredaren inte frågat konkurrenterna om)
  4. det har ”inte framkommit något som tyder på att NN och NN2 har en nära privat relation” även om de jobbat tillsammans i flera olika projekt.  Vilket betydelse skillnaden mellan att jobba ihop i flera projekt och ha en ”nära” privat relation sägs inte.

Utredningen fortsätter inom kommunen.

Oavsett vad slutsatserna blir av den fortsatta utredningen är det lätt att se denna upphandling som ett exempel på hur lagen om offentlig upphandling skulle kunna kringgås.

Inom Göteborgs spårvägar har det hänt förut, som Spanaren avslöjat. Bland annat då den konsult som styrde det mesta i samband med upphandlingen av de italienska spårvagnarna fick fortsatt jobb genom att Göteborgs spårvägar använde sig av ett företag som ställde upp som bulvan för konsulten istället för att på nytt upphandla tjänsten i konkurrens.

 

Några tidigare artiklar:

Miljonvinnarna i bråket om de italienska spårvagnarna är inte göteborgare

Reklamen för Spårvägens kulturpris dyrare än prissumman

Den lååånga historien om de italienska spårvagnarna

Anneli Hulthéns ansvar för spårvagnsfiaskot

Konsult fick betalt för 128 timmars arbete under en vecka

Föregående

Ny ”vattendirektör” bevakar Västerhavet

Nästa

Marina Johansson (S) kritiseras för delikatessjäv