Hon har jobbat bara en månad som ny vattenvårdsdirektör med ansvar för Västerhavets distrikt men tycks redan vara varm i kläderna. 

Hon heter Annika Ekvall och kom närmast från en tjänst som förvaltningschef på avdelningen för miljö- och hälsoskydd i Kungsbacka kommun, där hon jobbat sedan 2013.

Annika Ekvall

Annika Ekvall ser fram emot att kunna dra nytta av många års arbete med vattenförvaltningens åtgärdsprogram i kommunal regi.

– Jag kommer förhoppningsvis att kunna bidra bland annat med det kommunala perspektivet. Vad som går att göra eller inte och vad som behöver falla på plats för att kunna göra verklighet av åtgärderna, säger hon till Vattenblänk, vattenmyndigheternas nyhetsbrev.

Jobbat med miljö i 30 år

Annika har jobbat med miljöfrågor hela sitt aktiva arbetsliv, vilket nu är 30 år. Hon är glad att få jobba vidare med just vattenfrågor.

– Det är det som jag är bäst på och har ägnat mest tid åt. Jag tycker också det är viktigt att det finns oberoende myndigheter som värnar det allmänna intresset och kommande generationers möjligheter, vattenmiljöer och hotade arter, säger hon.

Konflikt med politikerna

Annika Ekvall sade upp sig själv från tjänsten i Kungsbacka innan hon sökte befattningen son vattenvårdsdirektör. Det skedde när hon hade fått klart för sig att vissa politiker inom kommunen inte ville ha henne kvar.

De ansåg kort sagt att hon hade blivit för dyr. Inte hon personligen utan hennes förvaltning. Den begärde högre anslag för att kunna sköta sitt jobb men politikerna ansåg i stället att det måste gå att debitera mer för förvaltningens tjänster.

Annika Ekvall ansåg att så kan man inte handla och behandla företag och enskilda. Man kan inte sätta ett pris på varje timme miljöförvaltningen arbetar, resonerade hon… och sade slutligen upp sig.

Föregående

Wannholt: Visst går det att stoppa Västlänken

Nästa

Vänskapskorruption bakom spårvagnsupphandling?