Tro inte att numera rikskända Angereds kamelcenter lagts ner efter all kritik. Ägarna tänker fullfölja projektet.

– Får vi inte mer kommunala anslag försöker vi skaffa privata sponsorer, säger Géza Nagy, talesman för kamelcentret.

Det som tidigare i år skrivits om Angereds kamelcenter är smutskastning, anser Géza Nagy.

Nu ska kamelcentret först överklaga social resursnämnds beslut att kräva tillbaka anslaget på 500 000 kronor. Om beslutet inte ändras så överklagar man till förvaltningsrätten.

I vintras skrevs ett antal artiklar om kamelcentret som upprörde folk och som det raljerades om, till och med i utlandet.

– Människor känner inte till att det förekommer kameldjur på många platser i Sverige, säger Géza Nagy. Närmast på Orust.

Krävde återbetalning

Några politiker i Göteborg blev dock mycket upprörda över att Angereds kamelcenter får kommunalt stöd, och social resursnämnd som beviljat anslagen krävde pengarna tillbaka.

Men Västra Götalandsregionen har inte begärt tillbaka de 150 000 kronor som beviljats centret.

Geza Nagy hävdar att flera uppgifter som spreds är felaktiga.

Han nämner bland annat att centret enligt muntligt besked från stadsbyggnadskontoret inte behövde bygglov för stängsel och stall.

Påståenden om marknadsföringen ska inte heller vara korrekta.  Och visst hade verksamheten kommit igång. Pengarna användes till förberedelser och utveckling. En arbetsledare för stallbygget hade anställts. Produktutveckling och försäljning pågick.

Det gjordes studie- och konferensresor till Kazakstan och Tyskland.

Skaffade kunskap

– Men centret stod bara för konferensavgifterna. Resten betalades privat och med ett forskningsbidrag, säger Géza Nagy. Och vad är det för fel med studieresor och med att delta i en konferens? Man behöver skaffa sig kunskaper. Forskningsrapporten som handlar om kamelhållning i Sverige är färdigställd.

Om nu den arrenderade marken vid Angereds centrum inte kommer att kunna användas som planerat finns en lösning till.

Nämligen att hyra in sig på kommunägda Angereds gård, där verksamheten nu lagts ner sedan arrendatorn avlidit. Det finns planer på ett naturbruksgymnasium på gården. Kanske går det att samarbeta.

Géza Nagy beklagar att kommunen försöker backa. Kontakten med politiker och tjänstemän har varit mycket god hela tiden.

– Så de negativa reaktionerna efter artiklarna kom som en total överraskning, säger han nu.

20-tal jobb

Angereds kamelcenter ägs av en ekonomisk förening. De flesta medlemmarna kommer från Angered och är i huvudsak somalier.

– Detta är ett socialt företag som ska ge jobb åt människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden, säger Géza Nagy. Vi kan erbjuda arbetsförmedlingen plats åt dem. Så småningom kan det bli ett 20-tal jobb. Ett litet bidrag till integration, som handlar om mer än jobb.

– Ingen av oss i den ekonomiska föreningen tjänar pengar på det här, betonar han. Vi arbetar helt ideellt.

Kamelcentret är tänkt att främja turismen, sprida information om kameler, delta i forskning samt sälja egenproducerade presentartiklar och kamelmjölk med mera.

Läs också:

Strid om kameler i fullmäktige?

Kameler ska stärka Angered

 

 

 

 

 

 

Föregående

Wallenstam trycker på kommunen om byggplaner

Nästa

Hamnarbetare protesterar mot medlares uttalande i Spanaren