Göteborgs-Postens, delvis ifrågasatta men nationellt spridda, avslöjanden om kommunalt stöd till Angereds kamelcenter når nu kommunfullmäktige.

”Det finns många göteborgare som på goda grunder undrar hur vår stad egentligen styrs”, skriver Martin Wannholt (Samverkande göteborgare) i en interpellation till fullmäktige.

”Det finns många göteborgare som på goda grunder undrar hur vår stad egentligen styrs. Många frågor och stor förvåning har väckts av till exempel vattenspel, borttagna mail eller en mystisk bil på en kommunal verkstad”, skriver Wannholt.

”Det som nu blivit ännu en riksnyhet är Göteborgs Stads ekonomiska stöd till ett kamelcenter i Angered. Vidare har projektet marknadsfört rent kvacksalverinonsens angående påstådda egenskaper hos kamelmjölk.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S):

1. Vilka politiker i Göteborgs Stad har tagit beslut om att stödja ett kamelcenter i Angered?

2. Flera politiker i Göteborgs Stad har för skattepengar rest utomlands för att studera integrationsprojekt, exempelvis till Kanada. Vilka erfarenheter och från vilka städer finns empiriska och/eller vetenskapliga studier som visar att ett kamelcenter i Angered är en god idé, och därmed föranlett kommunalt finansiellt stöd?

3. Vilka åtgärder har kommunstyrelsen ordförande vidtagit, så det blir ställt utom allt tvivel att kunskapsstaden Göteborg inte kan förknippas med kvacksalveri angående egenskaper hos kamelmjölk?

4. Hur snart kan fortsatt stöd till projektet stoppas och projektet läggas ned?”

 

Också SD ifrågasätter hanteringen av stödet till Angereds kamelcenter.

”Invånare i de områden där projektet ska bedrivas kallar det för flummigt och kränkande. Sverigedemokraterna instämmer i denna kritik. En mångmiljonsatsning på ett så ogenomtänkt projekt som detta helt utan folkligt stöd känns som ett rent slöseri när det finns så många andra angelägna åtgärder att satsa på i Göteborg, som till exempel skola, vård och omsorg”, skriver SD.

 

Läs också:

Kameler ska stärka Angered

Miljonbidrag – till kamelturism och mjölk

Hästar ska inte dra gräsklippare i Angered

Inga pengar betalades till Angereds kamelcenter

Angereds stöd till kamelcenter

Angereds kamelcenter

Föregående

Barn stängs ute från förskolan om föräldrarna inte betalar

Nästa

Johan Nyhus skyller det utskällda vattenspelet på tjänstemän