Varje år skickas omkring tio barn hem från förskolan i Göteborg för att deras föräldrar inte betalat avgifterna.

Det vill de röd-gröna nu ändra på.

I ett gemensamt förslag till kommunstyrelsen skriver S, MP och V:

”Inom Göteborgs stad förekommer det att barn blir avstängda från sin förskoleplats på grund av att föräldrarna inte betalat avgifterna till förskolan. Antalet barn det rör sig om är ca 10 per år – – –

Förskolan är numera en integrerad del i det svenska utbildningssystemet och det är olyckligt att barn drabbas av att föräldrarna inte har klarat av att betala avgiften.

Förskolan är dessutom särskilt viktig för de barn som kommer ifrån mer utsatta hemförhållanden.

Vi föreslår därför kommunstyrelsen att lämna uppdrag åt stadsledningskontoret att återkomma med förslag på en lösning för att barnen fortsatt ska få tillgång till förskolans verksamhet även när vårdnadshavare inte betalat avgifterna.”

Föregående

Tunnelbygget som kostade 2,5 gånger mer än beräknat

Nästa

Strid om kameler i fullmäktige?