Frågorna har haglat kring det omstridda vattenspelet på Götaplatsen.

Vem är egentligen ansvarig?

Inte vi politiker, säger Johan Nyhus (S).

Martin Wannholt (Samverkande göteborgare) har ställt en rad frågor i kommunfullmäktige som besvaras av Johan Nyhus (S).

1. Vilka politiker har beslutat om denna investering och togs det i politisk enighet?

Johan Nyhus. Foto: Mattias Blomgren
Johan Nyhus. Foto: Mattias Blomgren

Investeringen om nedre Götaplatsen togs i trafiknämndens inriktning för budget 2016. Trafiknämndens budget togs inte i politisk enighet, däremot fanns det inte någon avvikande uppfattning angående upprustning av Avenyn i något budgetalternativ vilket innebär att nämnden tog upprustningen av Avenyn i enighet.

2. Fanns det presidiebeslut eller ordförandebeslut för att starta upphandlingen sommaren 2015, tre månader innan beslut tagits om investeringen?

Mellan åren 2011-2013 togs ett gestaltningsprogram för Avenyn på uppdrag av byggnadsnämnden fram. Året efter togs ett fördjupat gestaltningsprogram fram på beställning av trafikkontoret genom Trygg vacker stad. Under maj 2015 fanns etapp ett för projektet med i förslaget till inriktning för budget 2016. Under augusti 2015 påbörjade trafikkontoret projekteringen. Två månader senare beslutade trafiknämnden om upprustning av etapp 1, med en budget på 30 miljoner kronor.

3. Hur är det möjligt att en investering om trettio miljoner kronor kan genomföras utan att säkerställa barnperspektivet?

Det kommer att ta tid innan vi är där, men stadens olika förvaltningar tittar tillsammans på möjligheterna att bara ha gång- och cykeltrafik på den nedre delen av Götaplatsen.

Förvaltningen borde haft bättre fokus på barnperspektivet. Man underskattade attraktionskraften i att ha ett vattenspel i en trafikerad miljö och föräldrarnas ansvar för sina barn. Den första gestaltningen på plats var en uppbyggd gestaltning där det inte hade funnits möjlighet att vistas. Nämnden var inte delaktig i den förändring som skedde när den nuvarande gestaltningen togs fram, det skedde mellan de olika samhällsbyggnadskontoren.

Det finns en berättigad kritik som interpellanten lyfter upp när det gäller att nämnden inte fick se gestaltning innan beslut. Trafiknämnden har dock dragit lärdom av det inträffande och jobbar idag på ett annorlunda sett, bl.a genom inrättandet av ett arbetsutskott som ska följa investerings- och gestaltningsfrågor.

4. På vilket sätt ämnar kommunstyrelsens ordförande nu barnsäkra vattenspelet?

Stadens mål är att Götaplatsen ska vara attraktiv och tillgänglig för så många som möjligt. Vattenspelet har blivit väldigt populärt i alla åldersgrupper. Därför har vi satt upp ett staket som gör det säkrare utifrån ett trafikperspektiv att vistas i vattenspelet. För att öka tryggheten för såväl fotgängare som bilister fram till att staketet sattes upp i somras hade vi värdar på platsen. Värdarnas uppgift var att hjälpa alla som besökte platsen så att trafiksituationen skulle bli precis så säker som vi vill ha den. Värdarna fick också en bra bild av hur platsen används och vilka åtgärder som kan behövas för att göra den ännu bättre.

5. Finns det planer på att plocka ned vattenspelet?

Nej. Under september har trafikkontoret gjort klart kvarstående arbeten som inte hanns med innan sommaren. Vi ville skapa en lösning för att minska trafiken, men ser att de reglerna inte efterföljs. Därför håller man nu också på med att se över och utvärdera trafiksituationen vid vattenspelet.

Föregående

Strid om kameler i fullmäktige?

Nästa

Skanska överklagar stoppat bostadsbygge