Spanaren skrev nyligen om att Länsstyrelsen för Västra Götaland stoppat ett planerat bostadsbygge med 240 lägenheter i södra Göteborg.

Nu har byggherren Skanska Nya Hem överklagat beslutet.

– Det stämmer. Vi har redan investerat betydande belopp i det här projektet. Så vi är självklart inte nöjda med länsstyrelsens beslut.

Det uppger projektledaren Niklas Grimslätt när Spanaren kontaktar honom.

Projektet heter kort och gott Tändstickan (efter en tändsticksfabrik som en gång fanns i området) och omfattar 240 bostäder i varierande storlek. Marken ligger mellan E 6 och Mölndalsvägen med relativt nybyggda ÅF-skrapan strax söder om påfarten till riksväg 40 mot Borås och en ännu nyare lägre kontorsbyggnad strax söder därom.

Niklas Grimslätt fortsätter:

– Vi har köpt marken och tvingades sanera den noggrant innan vi kunde fortsätta projekteringen. Det här är centralt belägen mark som har legat för fäfot i många år så det är på tiden att området snyggas till.

Huvudsakligen bostäder

Den fastighet Skanska Nya Hem har planerat kommer huvudsakligen att innehålla bostäder men i bottenplanet även en del lokaler för service och kommersiell verksamhet. Och som bekant behövs det både fler bostäder och kontorsutrymmen i Göteborg.

Anledningen till länsstyrelsens beslut att inte ge klartecken för byggandet är befarade miljöproblem för de boende om tillstånd skulle ges att bygga tågtunneln Västlänken.

En betydande del av alla schaktmassor från det planerade stationsbygget vid Korsvägen skulle i så fall komma att transporteras längs Mölndalsvägen söderut och vidare via påfarten till riksväg 40 och E 6 söderut.

 

Föregående

Johan Nyhus skyller det utskällda vattenspelet på tjänstemän

Nästa

Nya flygplatsen i Berlin kostsamt byggfiasko