Göteborg är rikets andra stad men har bara begåvats med en enda statlig myndighet: Havs- och Vattenmyndigheten. Anledningen till det kan man förstås fundera över, inte minst den som är konspiratoriskt lagd.

Jacob Granit. Foto: Ann-Charlotte Berntsson
Jacob Granit. Foto: Ann-Charlotte Berntsson

Hur som: Myndigheten är ung och bildades vid halvårsskiftet 2011 genom en sammanslagning av statliga Fiskeriverket, med rötterna i Göteborg, och en avdelning i Naturvårdsverket med ansvar för vissa miljö- och vattenfrågor som till exempel kalkning av försurade sjöar och vattendrag.

Den som fick i uppdrag att bygga upp och organisera den nya myndigheten var Björn Risinger. Han hade meriter från Naturvårdsverket men var vid utnämningen till Hav och Vattens förste chef länsdirektör i Skåne.

Myndighetens andre generaldirektör heter Jakob Granit, sedan Björn Risinger återvänt till Naturvårdsverket tidigare i år, nu som generaldirektör.

Verksam i tre månader

Jakob Granit har nu varit verksam på nya jobbet i ganska precis tre månader. Han har en bostad i Göteborg, men av familjeskäl pendlar han oftast från och till sin gamla bostad i Stockholm.  Men han vill inte kalla det veckopendling eftersom han har många sammanträden i Stockholm just.

Hur trivs han i stan då?

− Utmärkt. Jag har blivit väl mottagen av de övriga anställda och det har blivit många nyttiga dragningar för mig. Därför har det gått snabbt att sätta sig in i de ofta komplicerade frågor som ligger på Havs- och Vattenmyndighetens bord, säger Jakob Granit till nyhetsbrevet Moving On, som ges ut av ett välkänt miljöföretag i Landskrona.

Östersjön illa ute

Jakob Granit har fram till nu i första hand varit forskare med inriktning på vattenfrågor i Sverige men även utomlands. Som forskare, boende i Stockholm och passionerad seglare har han kommit att intressera sig mycket för Östersjön.

− Östersjön är illa ute, ingen tvekan om den saken. Men med gemensamma ansträngningar i staterna runt Östersjön borde läget kunna förbättras. Vi tror gärna i Sverige, att vi är bäst på att förhindra ytterligare nedsmutsning, men faktum är, att flera stater runt Östersjön har lägre utsläpp per capita än Sverige. Övergödningen är ett av de största problemen, påpekar Jakob Granit.

Fotnot: Kalkning i försurade sjöar och vattendrag är ett av de mest framgångsrika miljöprojekten någonsin i Sverige. Under snart 40 år har skattebetalarna satsat bortemot 5 miljarder men sedan millennieskiftet har behovet av kalkning sjunkit avsevärt.

Läs även: Nye generaldirektören välmeriterad forskare

Föregående

Underkänt för Tynneredsskolan som än en gång hotas av vite

Nästa

Kommunen struntade i bullret på Karl Johansskolan - hotas av nytt vite