Arbetsmiljöverket har att förvaltningsrätten utdömer ett vite på en halv miljon kronor från Göteborgs Stad för att inte ha åtgärdat brister i miljön på Karl Johansskolan.

Samtidigt hotas kommunen av ytterligare vite om situationen inte förbättrats senast den 1 mars nästa år.

Det Arbetsmiljöverket klagar på är buller så väl inomhus som på skolgården.

Redan 2014 inspekterades skolan och Arbetsmiljöverket pekade på en rad brister. Vid en ny inspektion 2015 ställdes åter krav på åtgärder.

Samma sak i april i år.

Då kvarstod brister. Arbetsmiljöverket hotade i somras med ett vite på en halv miljon om inte bristerna avhjälptes.

En konsult räknade fram att det skulle kosta två miljoner att komma till rätta med det störande ljudet på skolgården. Det tyckte lokalsekretariatet var för mycket pengar och sa nej till investeringen med motiveringen att det ”utifrån mätningar är konstaterat att det inte är fråga om hörselskadligt buller”.

”Beträffande buller på inre skolgården har ni uttryckligen uppgett att ni inte vidtagit några åtgärder. Arbetsmiljöverket har uppfattat att skolans läge gör att ljudmiljön påverkas negativt. Enligt den konsultrapport ni redovisat ligger medelljudnivån på rasten kring 74 dbA. Eftersom det är fråga om störande buller och inte hörselskadligt buller saknas gränsvärden eller liknande. Ni behöver själva bedöma vilka ljudmässiga förutsättningar som behövs för att kunna bedriva verksamhet på skolgården”, skriver Arbetsmiljöverket och hotar med ytterligare vite på 100 000 kronor om inget görs.

Arbetsmiljöverket har också lämnat in en ansökan om utdömande av det vite på 500 000 kronor som följde med föreläggandet i somras.

Läs tidigare artikel:

Karl Johansskolan hotas av vite på halv miljon

Föregående

Generaldirektören trivs men fortsätter att pendla

Nästa

Nynningen tillbaka med Majakovskij