Göteborgs Stad har inte bara fler anställda informatörer än någon annan kommun i landet.

Staden ger också ut sexton olika tidningar eller tidskrifter.

Det är ett sätt för stadens makthavare att möta oberoende och kritiskt granskande journalistik – en journalistik som blivit allt mer sällsynt i takt med tidningskoncernen Stampen ekonomiska elände och föreningen Grävande Journalisters accepterande av kvartsmiljonbidrag från kommunen för att festa.

Det är tidskriften Vårt Göteborgs redaktör Margareta Romare som i ett svar på en fråga – från en engagerad göteborgare  – berättar om staden som tidningsägare:

”Vi har tittat på de tryckta tidningar/tidskrifter som någon av stadens cirka 30 förvaltningar och cirka 35 bolag ger ut”, skriver Margareta Romare.

”Göteborgs Stad ger ut ett ganska brett spektrum av tidningar. Ett par tidningar når alla hushåll i Göteborg, Vårt Göteborg och Kretslopp.

Andra tidningar når invånarna i en viss stadsdelsförvaltning. I sammanhanget är det bra att komma ihåg att stadsdelarna i Göteborg storleksmässigt är som medelstora svenska städer.

En stadsdel ger ut tidningen Seniorliv, som riktar sig till äldre.

Flera tidningar ges ut av de kommunala bostadsbolagen och riktar sig till de egna hyresgästerna.

Utöver detta ger Göteborg Energi ut två olika kundtidningar, en som riktar sig till hushållen och en som riktar sig till företagskunder.

GöteborgsLokaler – som förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet –  ger ut en mindre kundtidning.

Dessutom ger Göteborgs Stad ut en tidning som riktar sig till Göteborgs sverigefinska befolkning.”

De sexton tidningarna:

 • Vårt Göteborg
 • Jag är Sverigefinne
 • Du & Din El
 • Göteborg Energi Magasin
 • Kretslopp
 • Centrumliv
 • Seniorliv
 • Trivas
 • På Vår Gård Hjällbo
 • På Vår Gård Hisingen
 • På Vår Gård Angered
 • På Vår Gård Väster
 • I Våra Kvarter
 • Egnahem magasin
 • Värdsnyheter
 • Torgprat

Spanaren har tidigare berättat om stadens satsning på informatörer. I Göteborg finns fler sådana än i någon annan kommun i landet.

I takt med att oberoende medier, som Göteborgs-Posten, gjort sig av med medarbetare för att satsa  på ”tjugo-artiklar-om-dagen-journalistik” blir den demokratiskt nödvändiga granskningen av Göteborgs Stad eftersatt. Många tidigare GP-journalister har ”bytt sida” (för att tala journalistspråk) och arbetar nu för kommunen på helt andra villkor än som oberoende granskande journalister. Därtill slits många av stadens frilansande journalister mellan uppdragsskrivande för kommunen eller företag å ena sidan och mer oberoende medier å den andra. Något som medför intresse- och lojalitetskonflikter. Vem biter den hand som föder en?

Bilden av Göteborg formas därför allt mer av stadens makthavare. Den oberoende granskande journalistiken går på sparlåga.

Läs tidigare artiklar:

Lavinartad ökning – Göteborg har flest kommunikatörer i Sverige

Informatörexplosionen: Mindre granskning, mer kommunal marknadsföring

Så medietränar kommunen sina direktörer

Reklamen för Spårvägens kulturpris dyrare än prissumman

Föregående

Blodfull Bokmässa

Nästa

Ackordet för Stampen Local Media fastställt