Trots att Göteborg har över 200 anställda informatörer, kommunikatörer och journalister köper kommunen in medieträning. Detta för att cheferna på stadsledningskontoret ska kunna uppträda i TV och svara på journalisters frågor.

Priset för två timmars kameraträning: 9 000 kronor.

Det var ändå det billigaste av de tre anbud som stadsledningskontoret fick in för en övning i slutet av november.

Så här såg förutsättningarna ut inför träningen:

”Ledningsgruppen … ska nu utmanas och prövas av en plötsligt inträffad kris: brand i ett boende för ensamkommande flyktingbarn. I branden dör ett barn och en medarbetare.

Media söker upp ledningsgruppen och utkräver ansvar för branden och dödsfallen. I övningen ges en mycket kort tid till förberedelse, till att träna in budskap och ta fram mer fakta.

Syftet med medieträningen är att förbereda ledningsgruppen på de mediala villkor som gäller vid en verklig kris och att skapa insikt om hur man reagerar och kommunicerar under hård press.”

De chefer som skulle tränas var stadsdirektören Eva Hessman, t f stadsjuristen Markus Landahl,   direktören för välfärd och utbildning Sven Höner, chefen för intern förvaltning Gabriella Nässén, direktören för ledningsstaben Jonas Kinnander, HR-direktören Karin Åhström, direktören för stadsutveckling Christina Börjesson och kommunikationsdirektören (!) Helena Mehner.

Kommunen begärde in anbud från tre olika byråer.

Byrån Welcome, ”med rötter i reklam och PR”, erbjöd ett program för 19 460 kronor med konsulterna Peter Wennö, som bland annat arbetat som journalist på GT, och Anders Goliger, som bland annat jobbat som redaktionschef på Göteborgs-Posten. ”Konsulterna har djup insikt i mediers arbetsvillkor och arbetssätt och väver in handfasta tips och råd” lovade Welcome i sitt anbud.

Reklambyrån Solberg erbjöd ett längre program för 42 550:- kronor-

Billigast var dock Staffan Sjöberg Kraftord som ”jobbat som nyhets- och samhällsjournalist inom press, radio och TV i 30 år”. Han fick uppdraget även om kommunen inte ansåg sig behöva ta lägsta anbud utan mer såg till hur övningen skulle genomföras.

Så här såg Staffan Sjöbergs förslag till övning ut:

15.00 Överraskningsintervjuer med samtliga enligt scenario nedan som snabbt kommuniceras av Staffan vid entré i lokalen på ”Ullevi” (öppen entré) med rullande kamera. Därefter förklarar jag syftet med övningen.

15.30 Uppspelning och återkoppling inkl tips och råd om mötet med media.

16.45 Stadens informationspolicy/Henrik Dahlberg

17.00 Avslutning

Staffan Sjöberg skrev också ner en rad frågor som han med sin erfarenhet från medierna tänkte sig att journalister skulle komma att ställa på riktigt i en motsvarande situation. Till exempel:

Vad är din kommentar?

Är det främlingsfientliga krafter som har slagit till igen?

Vad är stadens ansvar?

Vad är ditt ansvar?

Är det dålig standard på kommunens flyktingboenden?

Två döda och flera rökskadade, kunde det ha förhindrats?

Varför kan ni inte skydda människor som flytt för sina liv till vad de hoppats var trygghet?

Hur hanterar ni på kommunen främlingsfientligheten?

Sprider det som hänt oro bland alla flyktingar i Göteborg?

Ni har ju tidigare fått revisionens kritik?

Hur har ni bedömt risken för attentat och terrorbrott mot flyktingboendena i Göteborg?

Hur kunde detta hända?

Utsätter ni medvetet anställda och flyktingar för risker?

En anställd hos er har avlidit, hur ser du på det?

En flyktingkvinna har omkommit, hur ser du på det?

Vad är värst?

Spanaren, med en samlad erfarenhet från olika medier som överträffar Staffan Sjöbergs åtminstone tiofalt, vill gärna, och alldeles gratis, bistå med sin kunskap om hur medier lämpligen bemöts i en krissituation och inför kameran, oavsett vilka frågor som ställs:

– Var dig själv!

– Säg som det är!

– Dölj ingenting!

 

Läs också: Lavinartad ökning – Göteborg har flest kommunikatörer i Sverige

Informationsexplosionen: Mindre granskning, mer kommunal marknadsföring

Föregående

Sätt skalpellen i vårdbyråkratin

Nästa

Brister på Lövgärdesskolan kan kosta kommunen miljon