Informatör, kommunikatör, presschef, mediakontakt…

Kärt barn har många namn men oavsett titel, har ingen annan svensk kommun så många kommunikatörer som Göteborg.

På tio år har antalet fördubblats och består i dag av en bra bit över 200 heltidstjänster.

Av dem är mer än 80 procent kvinnor.

För Spanarens räkning har stadsledningskontoret gjort en sammanställning av samtliga tillsvidareanställda informatörer i stadsdelsnämnder och fackförvaltningar. Ut kom en lista på 153 personer.

Av dessa var 130 kvinnor och sålunda 23 män.

85 procent kvinnor, alltså.

Helena Mehner
Helena Mehner

Högst upp i ledningen sitter kommunikationsdirektören Helena Mehner som för tre år sedan lämnade det kommunala bolaget Framtiden.

Etnisk snedfördelning

Hon skulle gärna se en bättre könsbalans. Snedfördelningen kan inte bara förklaras med att fler kvinnor väljer någon av de eftergymnasiala kommunikationsutbildningarna och att fler kvinnor än män söker dessa jobb i Göteborg.

Minst lika missnöjd är Helena Mehner med den etniska snedfördelningen.

Nästan alla kommunikatörer har tydligt svenskklingande namn. Det rimmar illa mot det faktum att cirka 25 procent av invånarna har utländsk bakgrund och att kommunen har en uttalad policy för jämställdhet och mot alla former av diskriminering.

Men dit är det alltså långt kvar i kommmunikatörskollektivet.

Stadsledningskontoret redovisar chefer som en egen grupp.

Den består av 13 personer, samtliga är kvinnor och efternamnen talar för sig själva: Moberg, Åhman, Flyning, Kärrby, Horgby, Lindberg, Grip, Snäll, Manfredsson, Holm, Rhodin, Rödsta och Wopenka.

Och så har vi de kommunala bolagen.

Liseberg, Renova, Poseidon och Business Region AB och de övriga 30 ingår inte i redovisningen från stadsledningskontoret.

Spanaren har besökt bolagens hemsidor och i några fall haft mejl- och telefonkontakt för att få besked.

Hela avdelningar

Naturligtvis har varje bolag sin egen pressansvarig vilket ökar antalet kommunikatörer i Göteborg med 34 individer.

I de större bolagen finns hela avdelningar som sysslar med extern och intern kommunikation.

Kenny Genborg är kommunikationschef på Business Region Göteborg. Så här beskriver han sin stab som totalt består av nio kvinnor och sex män:

Business Region Göteborg har många utåtriktade aktiviteter, som utvecklingsprogram, seminarier och kurser. Vi producerar rapporter, fakta och statistik, analyser samt nyheter om Göteborgs näringsbrev i flera olika kanaler. Vi för även dialog i sociala medier. Bolaget arbetar också med att marknadsföra Göteborgsregionens internationellt som etablerings- och investeringsmöjlighet.

 Kommunikationsavdelning med fem personer.

Här ligger även internkommunikation, företagskommunikation, webbutveckling, support på publiceringsverktyg och medierelationer. Här ligger också flera samarbeten med andra parter. Kommunikationsavdelningen har varumärkesansvaret.

1 kommunikationschef

1 kommunikationsansvarig

1 redaktör digitala kanaler

1 koordinator digitala kanaler

1 resurs för grafisk produktion

Våra tre kärnverksamheter har kommunikationsresurser knutna till sig. Där hanteras inbjudningar, arrangemang, seminarier, marknadsföring, rapporter och analyser, dialog i sociala medier och rapportering om avdelningens olika verksamheter och resultat i digitala kanaler. Mycket av denna kommunikation gäller projekt och samarbeten med andra parter.

Avdelningen Kluster och bransch

1 kommunikationsansvarig

2 kommunikatörer

Avdelning Etablering och investering

1 kommunikationsansvarig

1 kommunikatör

Avdelningen Företagsutveckling

1 kommunikationsansvarig

2 kommunikatörer

Tillkommer 1 tjänst som koordinator av event.

För närvarande har vi också en projektanställning på deltid i ett projekt tillsammans bland annat Västsvenska Handelskammaren för att bygga upp innehåll till en ny sajt i samarbete med ett antal olika parter.

Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi, skriver så här om sin arbetsplats:

Vi har 5 stycken heltidstjänster på Kommunikationsstaben. Då några av dessa personer inte arbetar heltid/är sjukskrivna har vi fyllt upp med 1 visstidsanställning och 2 konsulter. Det är alltså åtta personer som är knutna till staben men någon är sjukskriven på heltid, några jobbar deltid etc. (7 som jag skrev nedan var alltså fel).

 Av dessa totalt 8 personer knutna till staben är 2 män och resten kvinnor.

I bägge fallen nämns inhyrda konsulter.

När det gäller köp av externa tjänster råder numera en viss restriktivitet i de offentliga förvaltningarna och dessutom har reglerna för upphandling skärpts och samordnats.

En gråzon

Antalet kommunikatörer knutna till Göteborg verkar växa ju närmare man tittar på fenomenet.

Det finns ett mörkertal, bland annat beroende på att en del jobbar i en gråzon där information och ren marknadsföring korsar varandras vägar.

Tidsbegränsade projektanställningar och inhyrda konsulter gör emellertid att det är näst intill omöjligt att ange en exakt siffra på antalet.

Ett är dock säkert, ingen kommunal yrkeskategori har ökat så lavinartat det senaste decenniet.

Läs också: Mindre granskning, mer kommunal marknadsföring

Föregående

Informatörexplosionen: Mindre granskning, mer kommunal marknadsföring

Nästa

Med lätta steg mot en framtid som svensk