Som väntat beslöt tingsrätten på måndagen att godkänna ackordsförslaget för tidningsföretaget Stampen Local Media.

En lång rad tidigare anställda motsatte sig förslaget.  De hävdade att deras fordringar på utlovade avgångsvederlag inte skulle omfattas av ackordet.

”Vad arbetstagarna anfört rör frågan om vilken rätt till betalning deras fordringar ska ha … är inte en sådan fråga som avgörs genom ackordets fastställande”, skriver tingsrätten i sitt beslut.

I klartext: Om avgångsvederlaget ska betalas fullt ut är inte en fråga som tingsrätten tar ställning till i detta ärende.

”Den anförda invändningen innebär, enligt tingsrättens bedömning, inte att ackordet kan anses vara till skada för borgenärerna eller att det finns annan särskild anledning att inte fastställa ackordet. ”

Det är tidigare anställda som förlorar stora delar av de avgångsvederlag som de avtalade med företaget då de slutade. Enskilda före detta medarbetare på Göteborgs-Posten förlorar upp till en halv miljon kronor enligt ackordsförslaget.

Tingsrättens beslut var väntat.

För att godkänna ackordsförslaget krävdes att 75 procent av fordringsägarna med 75 procent av fordringarna skulle säga ja. De siffrorna nåddes med råge: 219 borgenärer röstade ja och 21 nej – 91 procent av de röstande har alltså godtagit förslaget och deras fordringar uppgår till 98 procent av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.

Krisen för Stampen är dock långt ifrån över.

På direkt fråga i tingsrätten om det ”är säkert att det finns pengar att betala med” svarade rekonstruktören Christian Andersch att ackordet inte är säkerställt. Stampens vd Martin Alsander uppgav då att det finns ”avsiktsförklaringar” från ”starka investerare” men att ”ackordet behöver fastställas för att man ska komma vidare”.

Det har spekulerats i vilka västsvenska investerare som i god Göteborgsanda vill betala hundratals miljoner för  Stampens gamla skulder.

Bland namnen som nämnts i spekulationer i media och som dementerat intresse för att investera i Stampen finns fastighetsmiljardären Erik Selin, tidigare redaktionschefen på GP Joachim Berner, i dag styrelseordförande i gratistidningskoncernen Mitt i och Ola Serneke. Också fastighetsgiganten Hans Wallenstam dementerar uppgifter om att han finns med bland dem som är beredda att investera i Stampen.

Därmed har spekulationerna ännu inte börjat om vad en ny ägargrupp av västsvenska göteborgsandar kommer att betyda för journalistiken i Västsverige.

Föregående

Göteborgs Stad hotar demokratin som tidningsägare?

Nästa

Skona Göteborg köper juristhjälp mot Västlänken