Låt projektet på Svartedalens äldreboende fullföljas!

Det kräver anställda som arbetar på Svartedalens äldreboende och är medlemmar i fackförbundet Kommunal.  De genomför en manifestation inför kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen.

Medlemmarna kommer att träffas på Gustav Adolfs torg klockan 15.15 och och dela ut flyers med ett upprop inför kommunfullmäktiges möte som börjar klockan 16 (21/4) i Kronhuset.

I uppropet sägs:

”Vi, Kommunals medlemmar på Svartedalens äldreboende. är mycket kritiska till förslaget att avbryta projektet med förkortad arbetstid på vår arbetsplats.

 Att i förväg avbryta projektet innebär att:

Ett viktigt forskningsresultat går förlorat.

Intresset för projektet har varit enormt, och många väntar med spänning på resultet. Att inte kunna redovisa om och hur förkortad arbetstid påverkar personalens hälsa och välmående, kvaliteten på verksamheten och budgeten vore olyckligt.

 Personalen måste planera om sina liv.

Den 1 maj läggs arbetsscheman för nära fem månader framöver, inklusive alla semestervikarier. Det är inte OK att all personal som nu inrättat sin närmaste framtid utifrån de villkor som de blivit lovade, nu måste planera om sina liv med kort varsel. Det gäller dem som är tillsvidareanställda på Svartedalen, likaväl som alla tillfälligt anställda som annars är utan arbete eller arbetar på annan enhet.

 Göteborgs stad bryter ett avtal.

Hur resonerar Göteborgs Moderater då de först skriver på ett avtal och sedan lägger ett förslag om att bryta upp samma avtal? En seriös arbetgivare beter sig inte på det viset, anser vi. Argumentet är att projektet inte är ekonomiskt försvarbart. Vi menar tvärtom att det är oansvarigt att lägga så mycket resurser på ett projekt, utan att kunna utvärdera det.

 Låt inte vissa politikers prestige vara orsaken till att ett både mycket kostsamt och uppmärksammat projekt misslyckas!”

Läs också: Stopp för försök med sex timmars arbetsdag?

Föregående

Gårdaalternativet visas på nytt

Nästa

Nu avgörs slaget om "Tanten med handväskan"