I veckan kan kommunfullmäktige sätta stopp för försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende.

Fullmäktigeledamöterna Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) har föreslagit att  pilotprojektet ska avslutas i förtid på grund av kostnaderna och har fått stöd av kommunstyrelsens majoritet.

Försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende startade i februari förra året.

Det kostar åtta miljoner extra om året för att korta de anställdas arbetstid med bibehållen lön.

Vinsterna – utöver att projektet uppmärksammats också internationellt – är enligt de röd-grön-rosa partierna att personalen har mindre sjukfrånvaro, känner sig mer nöjda med jobbet. Positiva reaktioner kommer också från de boende.

”De dementa är lugnare. De övriga hyresgästerna rapporterar nöjt om en stor ökning av antalet aktiviteter som erbjuds dem”, skriver de rödgröna i ett yttrande.

”Nu har vi en god indikation på en reform som faktiskt kan förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningarna. Vi vill fortsätta utvärdera den.”

Moderaterna anser dock att det kostar för mycket:

”Västra Hisingen liksom staden i övrigt står inför omfattande och ökande kostnader och det är därför inte förenligt med ekonomiskt ansvarstagande att fortsätta projekt. Det är inte heller förenligt med stadens principer att använda pengar från nämndens egna kapital till fortsatt drift av verksamhet för ett helt budgetår”, skriver de.

De får stöd av SD:

”Många kommunanställda i Göteborg Stad har slitsamma yrken, det är inte bara den del av Svartedalens äldrecentrum där pilotprojektet pågår som har det. Vi tycker därför att det är tveksamt att satsa 8 miljoner kr på pilotprojektet per år.

Samtidigt som hundratals äldre som bor i Göteborg Stad och har fått ett biståndsbeslut om rätt till äldreomsorg på särskilt boende förvägras den rätten är det inte moraliskt rätt av Göteborg Stad att hålla på med sådana här propagandaprojekt…”

 

Mer om kommunfullmäktiges möte:

Läs på kommunens hemsida om fullmäktiges möte på torsdag den 21 april här!

Det hålls i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, med början 16.00. Kan följas på webben.

 

 

Föregående

Tjejerna fick lika lön – då blev killarna sura

Nästa

Fem arkitektbyråer tävlar om Sahlgrenskas nybygge