Sahlgrenska Universitetssjukhuset står inför en miljardsatsning med planerad byggstart tidigast 2019. Första inflyttningarna tros kunna ske 2021.

Men än är ingenting bestämt. Politikerna i Västra Götalandsregionen har inte diskuterat satsningen, än mindre funderat på vad kalaset kan komma att kosta.

Utbyggnaden och moderniseringen kommer att delvis förvandla den nuvarande entrén till sjukhusområdet.

Bland annat kan Per Dubbsgatan framöver komma att förvandlas till ett helt trafikfritt parkliknande område endast avsett för gångtrafik. Idag är Per Dubbsgatan med sin täta spårvagns-, buss- och biltrafik en av stans hårdast belastade trafikleder.

Det nya projektet kallas Sahlgrenska Life Science och syftar till att göra norra Europas största universitetsjukhus ännu mer attraktivt för svenska och utländska forskare – samtidigt som den avancerade sjukvården skall bli ännu bättre, enligt sjukhusledningens förhoppningar.

Hemliga finalister

De vinnande idéerna till utformning av det nya området kommer att avslöjas inom kort. Då har den jury som för närvarande studerar förslagen bestämt sig för vilket de vill presentera för politikerna så småningom. Under vintern har flera arkitektkonstellationer skissat på hur nybygget skulle kunna se ut.

Så småningom valdes fem finalister ut bland de tävlande. Vilka är ännu så länge hemligt. Förslagen var anonymt utställda i anslutning till Sahlgrenskas huvudentré fören tid sedan.

Varje finalist erhåller ett arvode på 300 000 kronor. Den byrå eller konstellation som slutligen vinner uppdraget får sedan jobba vidare med detaljplaner, vilket kan rendera en intäkt i flermiljonklassen.

Tre nya byggnader

Projektets huvuddrag utgörs enligt anvisningarna av tre nya byggnader, en på vardera sidan av Per Dubbsgtan, med en särskild byggnad över gatan som sammanbinder de båda nybyggena. I förarbetena kallas de helt prosaiskt för hus1, hus 2 och hus 3.

Syftet med arkitekttävlingen var inte oväntat att få fram den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi. Den nuvarande öron-näsa-halsbyggnaden på sjukhussidan söder om Per Dubbsgatan, det så kallade Gröna stråket, anses ha gjort sitt och föreslås bli riven och ersättas av en ny byggnad, hus 1.

På Medicinarberget, på andra sidan gatan, skall också en ny byggnad, hus 3, uppföras och de båda skall sammanbindas med en överbyggnad, hus 2. På den sidan föreslås, att man river huset där den gamla ortopeden huserade en gång.

De nya byggnaderna på varsin sida Per Dubbsgatan kommer bland annat att innehålla hypermoderna laboratorier förprovanalyser och forskning, utbildningslokaler med mera

Bakom beställningen och arkitekttävlingen står inte bara Västra Götalandsregionens eget fastighetsbolag Västfastigheter utan även den privata fastighetsutvecklaren Vitartes, Göteborgs universitet och Göteborgs stad.

Tidigast i slutet av nästa år år beräknas det förberedande programarbetet vara klart. Därefter vidtar det så kallade systemarbetet, som kan ta uppemot ett år i anspråk. Först då är det dags för upphandlingen av själva byggandet.

Fullt av visioner

Som vid alla nysatsningar är projektet fyllt av visioner som till exempel att Sahlgrenska Life Science skall göra det möjligt att symbiotiskt knyta samman forskning, vård och näringsliv.

Innovationer och nya jobb hägrar och Göteborg skall mer än idag kunna attrahera spetskompetens och därmed göra Sahlgrenska sjukhuset till en juvel bland Västra Götalandsregionens och Göteborgs vårdinrättningar.

Västfastigheter äger och förvaltar idag cirka 1 700 000 kvadratmeter lokaler och med Sahlgrenska Life Science tillkommer ytterligare utrymmen (de nya byggnaderna minus de rivna).

Kostnad ännu så länge okänd

Och nu undrar förstås vän av ordning vad hela kalaset kommer att kosta. Inga beräkningar är ännu genomförda, men med tanke på kvadratmeterpriset för den här typen av byggande så torde slutnotan landa någonstans mellan tre och fyra miljarder.

I den summan är inte kostnaderna inkluderade för en eventuell framtida omdragning av trafiken på Per Dubbsgatan, troligtvis genom en tunnel i Medicinarberget,

Västfastigheter har enligt sin hemsida mycket ambitiösa miljömål och man får hoppas att det lyckas bättre den här gången än när Nya Vårdbyggnaden bakom huvudkomplexet uppfördes.

I den visade det sig snart att personalen på grund av svåra fuktproblem drabbades av allergiproblem och rentav astma, en olägenhet Spanaren tidigare skrivit om och som resulterade i en renovering för i runda tal 100 miljoner kronor.

Föregående

Stopp för försök med sex timmars arbetsdag?

Nästa

Gårdaalternativet visas på nytt