Vägvalet och Samverkande Göteborgare går emot Fastighetskontorets beslut att försvåra göteborgarnas möjlighet att ta del av allmänna handlingar.

Handlingar bör ”i första hand lämnas ut digitalt och utan avgift”, skriver kontoret i en motion till kommunfullmäktige. 

Spanaren berättade den 13 mars  om Fastighetskontorets beslut att ta betalt för att lämna ut allmänna handlingar – och bara lämna ut dem i pappersform.

”Genom att tidigare ha distribuerat efterfrågade handlingar elektroniskt har kontoret upptäckt att digitalt material missbrukas”, skrev Fastighetskontoret på sin hemsida.

Syftet var alltså att göra det svårare och dyrare för allmänhet och journalister att granska Fastighetskontorets arbete.

I en gemensam motion, daterad 17 mars, vill nu de sex ledamöterna för Vägvalet och Samverkande Göteborgare i kommunfullmäktige att Göteborgs Stad ska införa nya, gemensamma och modernare regler för att lämna ut allmänna och offentliga handlingar.

Så här skriver de:

”I oktober 2015 undertecknade SKL och regeringen en avsiktsförklaring för att främja en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Syftet är att samverka för att skapa en offentlig e-förvaltning som möter upp mot medborgarnas, organisationers och företags förväntningar i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Ur betänkandet konstateras bland annat att stat, kommun och landsting behöver samverka i högre grad än tidigare för att kunna effektivisera och ge en bra service.

E-delegationen rekommenderar följande åtgärder

  • Driva på så att digitala tjänster blir förstahandsval för medborgare och företag när de är i kontakt med offentlig sektor,
  • Göra det möjligt för myndigheterna att utbyta information utan att betala avgifter,
  • Få till en långsiktig finansiering för förvaltning och drift av gemensamma tjänster som Mina meddelanden, Mina fullmakter och Mina ärenden samt
  • Driva på förändringar av regelverk och lagar

Kommunfullmäktige beslutade 25 februari ett kommunikationsprogram med samma principer. Med mål att vara aktiv, öppen, trovärdig och tillgänglig när de kommunicerar. Till detta anses också kanalstrategin vara sådan att digitala kanalerna ska vara den naturliga första kontaktytan. Denna princip borde också gälla när allmänheten initierar kontakt och efterfrågar handlingar.

När göteborgare, journalister med flera vill veta hur beslut fattats, och vilka grunder som finns för beslut, ska det vara enkelt att få del av handlingar. Idag har staden föråldrade riktlinjer som behöver uppdateras. Hur allmänna handlingar ska hanteras ska vara lika över staden och vissa enheter ska inte kunna besluta om att ändra hanteringen med nya regler när offentliga handlingar ska lämnas ut, vilket nyligen har skett på Fastighetskontoret som beslutat att inte skicka ut handlingar digitalt.

Ledorden för kommunen ska vara transparens och kundservicemässig expediering. Det är en demokratisk förutsättning.

Förslag till beslut

Med bakgrund av ovanstående föreslår vi

* att Stadsledningskontoret får till uppgift att skapa riktlinjer med handlingsplan gällande utlämning av allmänna handlingar.

* att i första hand lämna ut allmänna handlingar digitalt utan avgifter.

* att riktlinjerna ska omfatta samtliga enheter som styrs av Göteborgs Stad.

Tom Heyman

Vägvalet

Theo Papaioannou

Vägvalet

Catarina Pettersson

Vägvalet

Marie-Louise Bergström

Vägvalet

Anders Åkvist

Vägvalet

Martin Wannholt

Samverkande Göteborgare”

 

Läs Spanarens tidigare artikel: Medan grävande journalister dricker kommunens vin försvårar Fastighetskontoret deras arbete

 

Föregående

Göteborgs universitet pressas om utbildning i finska

Nästa

Väljarna i turistparadiset kastade ut regeringen