– Göteborgs universitet bör uppmärksamma sverigefinländarnas rättigheter och åter starta utbildning i finska språket.

Det säger Inga-Lill Adolfsson (KD), ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd i ett debattinlägg i tidskriften Ruotsin Suomalainen.

Spanaren har tidigare uppmärksammat rådets önskan om att universitet ska införa utbildning i finska och universitetets något snorkiga svar (läs här).

Diskussionen fortsätter.

Senast i Ruotsin Suomalainen där Inga-Lill Adolfsson skriver att Sverige genom sin anslutning till Europarådets minoritetskonventioner ”förbundit sig att tillhandahålla grundutbildning och fortbildning av de lärare som behövs för att kunna erbjuda modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken”.

Den sverigefinska minoriteten är den till antalet största minoriteten i Göteborg, skriver hon  ”men tyvärr också en osynlig minoritet”.

Enligt Adolfsson finns det i dag bara en handfull modersmålslärare i finska i Göteborg. De ”tvingas ge eleverna sin undervisning efter ordinarie skoltid då eleverna är både trötta och hungriga”.  Det kan jämföras med de 127 lärare i finska språket som fanns i början av 1980-talet.

2011 blev Göteborg en del av det finska förvaltningsområdet. Det har gjort att allt fler sverigefinländare blivit medvetna om sina rättigheter att få tala sitt modersmål och utöva sin kultur.

Antalet elever som önskar finsk modersmålsundervisning har ökat under senare år men lärarna i finska räcker inte till, skriver Inga-Lill Adolfsson och menar att det måste till en utbildning i och på finska på Göteborgs universitet så som tidigare (mellan 1976 och 1996).

Föregående

Kommunstyrelsen ville mörka trixandet med grundlagen

Nästa

Samverkande Göteborgare vill slå vakt om öppenhet i kommunen