Göteborgs stads Sverigefinska råd ville att universitetet skulle starta utbildning i finska.

Svaret fick föreningen att skvallra till utbildningsdepartementet.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 2010. Den gäller bland andra sverigefinnar. Året därpå anslöt sig Göteborg till ett finskt förvaltningsområde som ger sverigefinnar fler rättigheter än lagens grundskydd.

Staden har förpliktat sig att främja det finska språket och kulturen och erbjuda tjänster på finska, till exempel inom äldreomsorg och förskoleundervisning.

Det sverigefinska rådet tyckte att också Göteborgs universitet borde uppmärksamma sverigefinska rättgheter och starta utbildning i finska språket.

Svaret kom från Åsa Wengelin, vicedekan på humanistiska fakulteten:

””Undervisning i språk vid Göteborgs universitet innebär språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga studier av språk och möter därmed inte den typ av språkfärdigheter som efterfrågas av Göteborgs Stads Sverigefinska råd”, skrev hon och hänvisade till studieförbunden.

Svaret fick Sverigefinska rådet att surna till. Rådet skickade ett nytt brev till universitetet – och skickade också en kopia till utbildningsdepartementet.

Flera av oss ledamöter i Göteborgs stads sverigefinska råd har genomgått omfattande studier vid olika universitet och högskolor… Således är vi väl medvetna om vad universitetsstudier innebär. Det är just därför som vi efterlyser utbildning och forskning i finska språket på universitetsnivå”, skrev Soili Brunberg (MP) och uppmanade universitetet att ta rådets önskan om utbildning i finska språket på allvar.

Universitetets rektor, Pam Fredman, grep då in. Hon är känd som en av Göteborgsandans tillskyndare. Som då hon inför stadens 400-årsjubileum uppmanade stiftelser med anknytning till universitetet att anslå miljoner till forskning som ska skapa ”stolthet över vår stad”. (Se här!)

Några pengar till utbildning och forskning i finska tänker hon sig dock inte. Hon försöker ändå gjuta olja på vågorna:

Vi beklagar att vårt tidigare svar … kunde uppfattas som att Göteborgs universitet inte tar frågan på allvar”, skrev hon och uppgav att det ”i nuläget” inte finns tillräckligt underlag i form av studenter och meriterade lärare för att starta universitetsutbildning i finska på fler universitet än de tre (Stockholm, Umeå och Uppsala) som redan har sådan.

Göteborgs universitet erbjuder istället språkundervisning i antik grekiska, arabiska, engelska, fornkyrkoslaviska, franska, japanska, kinesiska, ryska, somaliska, spanska och tyska.

FOTNOT

I utbildningsdepartementets senkomna svar konstaterar Malin Bolinder att varje universitet och högskola själva ansvarar för vilka utbildningar de väjer att ge.

Föregående

Vem bär ansvaret när barn skadas på förskolan?

Nästa

Landets ärligaste politiker finns i Kungsbacka?