Dottern kom hem från förskolan med bit- och blåmärken över hela kroppen. Personalen hade ingenting sett.

Vågar du lämna ditt barn på dagis med alltför stora barngrupper och för litet personal?

Skolinspektionen vänder sig nu till Göteborgs kommun och begär att förskolechefen säkerställer att förskolan ”uppfyller författningarnas krav på tillsyn av barnen utifrån deras behov”.

Senast 1 oktober vill Skolinspektionen ha en skriftlig redovisning.

Det aktuella fallet gäller förskolan Tellusgatan 4.

Så här presenterar sig skolan på nätet:

”Tellusgatans förskola ligger centralt i Bergsjön på stora gröna ytor mellan hyreshusen vid Rymdtorget. Vi vill ge barnen roliga dagar med mycket lek och lärande. Vi arbetar extra med utomhuspedagogik.

På förskolan går cirka 60 barn uppdelade på fyra avdelningar utifrån barnens åldrar. Tre förskollärare och barnskötare arbetar på varje avdelning… ”

Det var den 29 september förra året som dottern kom hem med 15 tydliga bit- och blåmärken på ansikte armar och rygg.

På förskolan fanns barn med ”bitproblematik” som personalen enligt Skolinspektionen inte haft uppsikt över.

Först efteråt förstod personalen vad som hänt.

”Med hänsyn till omfattande skador med ett stort antal bitmärken över hela kroppen måste barnen ha varit utan tillsyn en längre stund”, konstaterar Skolinspektionen och upprepar det självklara i att skolan har ansvar för att alla barn får det stöd de behöver.

Samtidigt är det personalen, inte Göteborgs politiker, som snålat på skolan och ökat barngruppernas storlek, som får bära ansvaret. Om personalen ”ej brustit i tillsyn hade händelsen kunnat undvikas”, skriver Skolinspektionen.

Föregående

Hur mycket är ruttet i staden Göteborg?

Nästa

Fornkyrkoslaviska viktigare än finska för Göteborgs universitet