Michael Göransson, sektorchef för Kultur och Fritid på Västra Hisingen fortsätter diskussionen om Spanarens artikel om kommunens behandling av Neutral ungdom i Biskopsgården .

Per Nygren svarar.

Först Michael Göransson:

”Det hade varit klädsamt om Du bett om ursäkt för Din artikel där Du utan något egentligt faktaunderlag antyder att Göteborg stad och även undertecknad låter sig styras av rasism och vänskapskorruption. Du borde även bett om ursäkt för att publiceringen skedde utan möjlighet till genomläsning eller kommentar till de påståenden och spekulationer som förekommer i artikeln.

I stället skriver Du i Ditt genmäle ” Jag erbjöd Michael Göransson möjlighet att svara på de frågor stadsdelsförvaltningens agerande gentemot Neutral Ungdom reser. Det är tråkigt att han nu helt tiger om detta och istället, i svepande ordalag, angriper mig för att vara oprofessionell, klandervärd och journalistiskt oetisk.” Och Du avlutar genmälet med ” Det var det jag ville ha Göranssons eftertänksamma synpunkter på. Att han nu väljer att istället angripa min professionalitet säger kanske mer än vad han anar.”

Fakta är: Artikeln publicerades helt utan möjlighet till genomläsning eller kommentar. Du har vare sig före eller efter publiceringen kontaktat mig. Du har vare sig direkt eller indirekt ställt en enda fråga till mig. Du har inte heller vare sig direkt, eller indirekt bett om min kommentar om något. För mig är det helt obegripligt att Du försöker få det att framstå på annat sätt!

Däremot svarar Du vår kommunikationschef när hon uttrycker sin förvåning över hur Du arbetar, att jag gärna får kommentera vissa delar av artikeln. Men poängen är inte huruvida jag får kommentera vissa delar av din redan publicerade artikel – eller inte. Min poäng är att en journalist som försöker framställa både en stad och en namngiven person som rasistisk och vänskapskorrupt och enbart bygger detta på påståenden och spekulationer och som dessutom inte bryr sig om att undersöka huruvida det finns andra uppfattningar i frågan – är oprofessionell, klandervärd och journalistiskt oetisk.

Din artikel försöker alltså framställa mig och staden som rasistiska och vänskapskorrupta genom ett antal påståenden och låt oss då granska dessa.

  • Först låter Du följande citat från en talesperson från föreningen stå helt oemotsagt ”De [kommunens tjänstemän och politiker – min anm] vill att vi ska lägga ned verksamheten och försöker trötta ut oss […]”. Om Du hade frågat mig hade jag svarat att vi inte på något sätt vill att verksamheten ska läggas ner. Och som stöd för detta hade jag berättat för Dig att föreningen var stadsdelens tredje största mottagare av föreningsstöd år 2017 (av ett 50-tal föreningar) att de brukar tillhöra de föreningar som får mest bidrag i stadsdelen och att vi dessutom vid flera tillfällen hjälpt föreningen med ansökningar för att slippa avslå dessa av formella skäl.
  • Därefter har Du synpunkter på mitt språkbruk avseende ordet ”gangsterfasoner” (som jag använder för att belysa min uppfattning om vapenhot). Du hävdar att jag inte skulle använda detta språkbruk mot exempelvis fotbollsklubben Qviding. Inser Du att Du därigenom implicit antyder att jag beter mig rasistiskt genom att jag skulle ta etnisk hänsyn till vilket språkbruk jag begagnar mig av? Jag vågar påstå att du inte har den blekaste aning om mitt språkbruk och jag menar att det är oförskämt och djupt oetiskt av Dig att antyda något annat. Och för detta borde Du skämmas!
  • Du låter vidare Stina Fransson (fortfarande helt oemotsagt) påstå att ”[…] kommunen inte vill se självständiga organisationer utan vill kontrollera dem”. Hade du frågat mig hade jag svarat att vi helst av allt vill se självständiga och livskraftiga föreningar, men också att vi gärna ser ett samarbete både mellan olika föreningar och mellan föreningar och staden. Dessvärre vet jag att enbart vår önskan om samarbete i enstaka fall och av enstaka föreningar har uppfattats som för mycket kontroll. Jag hade också påpekat att staden har en uttalad skyldighet gentemot invånarna och skattebetalarna att faktiskt kontrollera att bidragsmedel används på ett korrekt sätt och i demokratisk anda. Och jag inser att det finns tillfällen när även denna kontroll kan uppfattas som byråkratisk och onödigt kontrollerande.
  • Du skriver sedan att historien om den pistolhotade kommunalanställde har vederlagts (motbevisats – min anm). Efter att jag kontaktat föreningen om det påstådda pistolhotet har en föreningsrepresentant försökt lugna mig genom att säga ungefär ”det drogs inget vapen inne i lokalen, det var utanför det skedde”. En annan representant från föreningen försöker lugna mig med att säga ungefär ”pistolen riktades aldrig mot någon, utan den lades bara på bordet”. Polisen la mycket riktig ned utredningen. Men inte för att det inte skett något pistolhot, utan för att ord stod mot ord och att det inte fanns någon teknisk bevisning. Upplysningsvis läggs polisutredningar ner allt som oftast ”i brist på bevis” även när polisen anser att det är troligt att ett brott faktiskt är begånget. Påståendet om att pistolhotet är motbevisat, är alltså enbart ”fake news” från Din sida.

Här ovan har jag bemött de påståenden och spekulationer i artikeln som skulle påvisa rasism från min och stadens sida. Hur har vi det då med den påstådda vänskapskorruptionen? Jag hittar faktiskt ingenting i artikeln som ger stöd för detta. Det är alltså endast ett spekulativt påstående som bara hänger i luften. Förstår Du att man faktiskt inte bara kan komma med lösa anklagelser utan att kolla fakta och utan att ens låta den anklagade komma till tals? Håller Du inte med mig om att detta faktiskt är riktigt oetiskt?

Jag har nu gett Dig mina synpunkter på de påståenden och spekulationer jag funnit i Din artikel. Jag kan ha missat något och därför kommer jag med följande erbjudande till Dig Per:

Om Du kan hitta ett enda påstående, en enda faktauppgift, eller en enda spekulation i Din artikel som EFTER ATT DU HÖRT MIN VERSION fortfarande gör troligt att jag drivs av rasism och vänskapskorruption i mitt yrkesutövande, så lovar jag att be om ursäkt för och ta tillbaka alla förklenande tankar jag någonsin haft om Dig. Om Du samtidigt lovar mig att – om Du misslyckas i att bevisa Din tes om mig som rasistisk och vänskapskorrupt – nästa gång Du ska publicera en artikel där Du granskar makten, så ser Du till att granska Din egen artikel först.”

Per Nygren svarar:

”Du har nu fått två tillfällen att bemöta kritiken om kommunens behandling av Neutral Ungdom men kommer istället med fler anklagelser mot föreningen.  Du hävdar att föreningen bär något sorts ansvar för ett påstått hot som en av kommunens medarbetare säger sig ha blivit utsatt för i föreningens lokal  – ett hot som utretts av polis men inte kunnat bekräftas utan tvärt om av flera vittnen falsifierats. Något som inte  hindrar dig att argumentera för att det som inte hänt ändå kanske har hänt och att föreningen bär ansvaret.

Dessa dina föreställningar kan naturligtvis vara en förklaring till att Neutral ungdom av stadsdelsförvaltningen behandlats på annat sätt än andra föreningar. Det gäller till exempel de detaljerade föreskrifter och krav på hur bidrag ska användas som Neutral ungdom fått –  krav som skiljer sig från krav som ställs på andra föreningar och som av Neutral Ungdom, och mig, uppfattas som fördomsfulla och diskriminerande.

Liksom ditt ordval när du till exempel skrev så här till föreningen:

’För mig är det självklart att en förening som arbetar i demokratisk anda ger fullt stöd till personer som blivit utsatta för flertalet hot, stänger av de personer som hotar och misshandlar och i övrig genomför ett genomgripande kulturarbete i föreningen i förebyggande syfte för att rensa ut alla gangstertendenser.’

För min del tror jag  att det behövs ett genomgripande kulturarbete inom förvaltningen för att rensa ut alla tendenser till fördomar och förutfattade meningar om de människor som bor och arbetar ideellt för att göra skillnad i stadsdelen.”

 

 

 

 

 

 

 

Föregående

Varför skriver inte GP var det händer?

Nästa

Näringsidkare tvångsansluts till Innerstaden