Näringsidkare med verksamhet innanför Vallgraven i Göteborg kan bli tvångsanslutna till en halvkommunal intresseorganisation vid namn Innerstaden Göteborg AB.

Denna typ av anslutning inträffar om näringsidkaren exempelvis hyr verksamhetslokaler i en fastighet som ägs och förvaltas av Göteborgs Stad.

Men även privata fastighetsägare är med i systemet och tvångsansluter hyresgäster till intressebolaget.
”Medlemsavgiften” som tillfaller Innerstaden Göteborg AB och bestrider en del av bolagets kostnader bakas behändigt in på toppen av hyran. Avgiften handlar om tusentals konor även för ganska små lokaler.

Flyttade från Göteborg

Uppgifterna om tvångsanslutning har cirkulerat på Facebook och bekräftas nu på Spanarens förfrågan av en konsult som haft insyn i Innerstadens verksamhet, men som för några år sedan valde att flytta sin egen verksamhet från stan.

– Jodå, jag minns att när vi skulle värva medlemmar till den nystartade konkurrenten, ekonomiska föreningen Cityhandlarna. Då fick vi ofta höra, att de tillfrågade redan var medlemmar i Innerstaden Göteborg AB utan möjlighet att utträda.

– Jag undrar fortfarande över om detta kan vara lagligt. För övrigt kan man ju förstå, att ingen har råd att vara medlemmar i två föreningar.

Det berättar Spanarens uppgiftslämnare, som av olika men naturliga skäl bett att få vara anonym. Hen fortsätter:

– Det fanns och finns en klausul i kommunala men även privata hyreskontrakt som angav, att uppgörelsen också automatiskt innebar anslutning till Innerstaden Göteborg AB . Anledningen uppgavs vara, att medlemsavgifterna skulle täcka kostnaderna för ’bevakning av City nattetid’.

Innerstaden var från början en intresseorganisation för näringsidkare innanför Vallgraven. Så småningom måste någon ha uppmärksammat att tvångsanslutning är ett brott mot den lagstadgade föreningsfriheten. Då gjorde man om Innerstaden till ett aktiebolag så var det problemet ur världen.

Besk kritik av Innerstaden

En som jobbade en period på Innerstaden Göteborg AB är den välkände debattören Jan Sylvan. Han är ganska besk i sin kritik av det sätt Innerstaden Göteborg AB har tolkat sitt existensberättigande.
Så här skrev han för en tid sedan i en lång diskussionstråd på Facebook:

”Innerstaden Göteborg har länge gått stadens ärenden snarare än att lyssna på sina medlemsföretag. Det var därför organisationen Cityhandlarna bildades. Den person som startade verksamheten var hellre ute och seglade med Anneli Hulthén än att diskutera framtiden för de små handlarna i området, inklusive de hotade institutionerna Stora Saluhallen och Feskekörka.”

Han bekräftar det han skrivit på Facebook när Spanaren ringer upp samma dag.

– Självklart. Jag står för vartenda ord!

En annan välkänd och engagerad samhällsdebattör och bloggare, Anders Trewe, kommenterade på tal om tvångsanslutningen på följande sätt: ”Det verkar som att Innerstaden bara är en propagandaorganisation för Göteborgs kommun”

Rädd om kontraktet

En annan hyresgäst Spanaren talat med är oerhört ilsken över tvångsanslutningen till Innerstaden Göteborg AB. Hen vill också vara anonym, och när Spanaren frågar varför blir svaret:

– Jag fruktar att jag skulle kunna förlora mitt hyreskontrakt. Jag vill behålla det tack vare ett bra läge – trots tvångsanslutningen och påslaget på hyran. De pengarna skulle jag mycket hellre lägga på uppmuntran för personalen. Men tyvärr är det inte mycket man kan göra då verksamheten bedrivs i ett aktiebolag.

Utbredd oro i City

Förra gången Spanaren skrev om Innerstaden Göteborg AB var för drygt två år sedan i samband med den utbredda oron i Göteborgs City för vad som skulle kunna hända med verksamheter innanför Vallgraven om det minst sagt omtvistade projektet Västlänken får igångsättas.

Innerstaden Göteborg AB ägs formellt av Göteborgs Köpmannaförening och Fastighetsägarna, GFR, inklusive de kommunala hyresvärdarna. Bolaget har ett flerårigt samarbetsavtal med kommunen och nära samarbete med Göteborg & Co och Business Region Göteborg.

Bolaget som har fem anställda omsätter drygt 9 miljoner kronor årligen och gjorde verksamhetsåret 2016 (senaste uppgiften) en förlust på 785 000 kronor.

Dåvarande chefen och VD:n för Innerstaden Göteborg AB, Marianne Sörling, tyckte att kritiken av tunnelprojektet var helt obefogad ”eftersom Västlänken kommer att bli ett lyft för Göteborgs centrum och cityhandeln.”

Men Sörling, bosatt i Lerum, medgav i alla fall att det skulle komma att ”bli besvärligt i tio år”.
Och det är just dessa tio besvärliga år många företag innanför Vallgraven fruktar skall bli ödesdigra för verksamheten.

Spanaren har utan resultat vid flera tillfällen försökt få kontakt med Marianne Sörlings efterträdare som VD, Lena Dalerup, för en eventuell kommentar till ovanstående uppgifter.

Föregående

Replik till Per Nygren ang artikeln ”Rasism och vänskapskorruption bakom Göteborgs stöd till föreningar”

Nästa

Senaste löparfyndet: 37-årig fyrabarnsfar