– Vår ambition är att vara så exakta som möjligt när det gäller platsangivelser, när tidningen beskriver händelser, säger G-Ps chefredaktör och ansvarige utgivare, Christofer Ahlqvist, till Spanaren.

– Det är viktigt för den lokala journalistiken, tillägger han.

Frågan är, om GP av någon anledning undanhåller information om precis var en händelse ägt rum. Man kan inte sällan läsa i tidningen till exempel om en brand i stadsdelen Majorna i Göteborg, men inte vid vilken gata branden äger rum, om en bilolycka på en viss väg, men utan att närmare precisera var, om lägenhetsinbrotten/morden i stadsdelen Högsbo, men utan närmare precisering var. Man kan läsa om en händelse i Västra Sverige utan närmare platsangivelse, och så vidare.

Chefredaktör Ahlqvist medger att tidningen initialt kan vara försiktig med att publicera var en händelse ägt rum, till exempel en brand i en stadsdel i Göteborg eller en bilolycka. Redaktionen ligger lågt med sådan information av hänsyn till anhöriga.

– De ska inte behöva läsa i tidningen om olyckshändelsen, anser Christoffer Ahlqvist. Dock anser han att tidningen successivt lämnar ut mer information om den aktuella händelsen.

– Vi har mycket att ta hänsyn till, säger han. Frågan tas ofta upp till diskussion i redaktionen. Men någon ny policy, som innebär att avstå från väsentlig information av hänsyn till anhöriga, finns inte, säger han.

Föregående

Före detta GP-anställda får vänta ännu längre

Nästa

Replik till Per Nygren ang artikeln ”Rasism och vänskapskorruption bakom Göteborgs stöd till föreningar”